Szkolenie on-line: Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV oraz ICAAP)

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV oraz ICAAP)”, które odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w godzinach 09:00 – 14:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie szacowania i oceny adekwatności kapitałowej banku (Filar I, Filar II - ICAAP i Filar III) Bazylea III i proponowane zmiany w ramach Bazylei IV. Nacisk zostanie położony na wyznaczanie wymogów kapitałowych (Filar I) za pomocą metod standardowych.  

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników oraz kadry zarządzającej odpowiedzialnych za szacowanie i ocenę adekwatności kapitałowej banku, pracowników komórek ryzyka, kontroli wewnętrznej, audytu oraz zgodności z prawem (compliance), a także członków rad nadzorczych banków oraz zarządu banku.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie. Regulacje nadzorcze dot. adekwatności kapitałowej.

2. Fundusze własne:

a. składniki funduszy własnych,

b. bufory kapitałowe,

3. Filar I (Bazylea IV):

a. ryzyko kredytowe,

b. ryzyko rynkowe,

c. ryzyko operacyjne.

4. Filar II (ryzyka II filaru oraz proces ICAAP).

5. Filar III (dyscyplina rynkowa, ujawnienia).

6. Podsumowanie.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Agnieszka K. Nowak - adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego, adekwatności kapitałowej oraz controllingu.

W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Prowadzi zajęcia i seminaria na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka, controllingu i rachunku efektywności w instytucjach finansowych, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót