Szkolenia on-line: Ocena sytuacji finansowej samorządu

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Ocena sytuacji finansowej samorządu”, które odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA.

Cel szkolenia:

Omówienie kluczowych zagadnień z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego samorządów:

  • jak poruszać się w sprawozdaniach finansowych JST,
  • jak czytać WPF również „między wierszami”,
  • w jaki sposób finansować JST – przegląd instrumentów.

Szkolenie skierowane jest do:

Członków zespołów ryzyka kredytowego, opiekunów JST, a także osób nadzorujących ryzyko kredytowe i sprzedaż.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. STRUKTURA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JST:

a. dochody Rb-27S,

b. wydatki Rb-28S,

c. zobowiązania Rb-Z,

d. nadwyżka i finansowanie Rb-NDS,

e. poręczenia Rb-ZPG.

2. WYMOGI USTAWOWE WOBEC JST W ZAKRESIE OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH.

3. ZASADY SPORZĄDZANIA WIELOLETNICH PROGNOZ FINANSOWYCH:

a. omówienie poszczególnych pozycji WPF, w tym powiązania między sprawozdaniami a WPF,

b. formuły kontrolne,

c. bufor wskaźnika nadwyżki operacyjnej z art. 243 Ustawy o finansach publicznych,

d. na co zwracać uwagę podczas analizy WPF – studium przypadku.

4. INSTRUMENTY FINANSOWANIA JST – omówienie:

a. kredyt,

b. obligacje, w tym obligacje przychodowe,

c. pożyczki,

d. subrogacja,

e. finansowanie kapitałowe,

f. poręczenia,

g. powierzenie zadań własnych JST.

5. ANALIZA WYBRANEGO PRZEZ UCZESNIKÓW SAMORZĄDU – omówienie.

 

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Wojciech J. Konat

Wojciech J. Konat absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 25 lat związany jest ze światem finansów. Najpierw jako pracownik nadzoru bankowego odpowiedzialny za ocenę banków i budowę systemu oceny finansowej banków, potem wieloletni pracownik sektora bankowego m.in. – koordynator przygotowania programu naprawczego jednego z największych banków w Polsce, kierownik projektów: wdrożenia nowej umowy kapitałowej, wyznaczania kapitału ekonomicznego, cen transferowych, optymalizacji ryzyka operacyjnego, a następnie jako wiceprezes towarzystwa funduszy inwestycyjnych współtwórca pierwszego funduszu samorządowego w Polsce. 

Z sektorem samorządowym związany od 2010 roku. Od 2013 udziałowiec grupy Dekada, która od 23 lat wspiera samorządy i spółki komunalne. Przeprowadził osobiście wiele transakcji finansowania (ponad 1 mld zł), w tym bardzo ciekawych alternatywnych dla zwykłych emisji obligacji czy kredytów bankowych rozwiązań kapitałowych. Jako jedyny przedstawiciel spółek doradczych został zaproszony do wystąpienia na Gali XX-lecia powiatów w Polsce. 

Wojciech szkolił pracowników bankowych w Warszawskim Instytucie Bankowości działającym przy Związku Banków Polskich, a także skarbników z ramienia Związku Powiatów Polskich. Jest autorem wielu publikacji w tym współautorem książki Kryzysy bankowe. Jego szerokie doświadczenie wykorzystywano również zapraszając go do rad nadzorczych spółek giełdowych i Skarbu Państwa. 

 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 400 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

UWAGA!!! LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!! WKRÓTCE OTWORZYMY ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA.

Udostępnij artykuł:
« powrót