Szkolenia KZBS w grudniu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń KZBS zaplanowanych na grudzień.

6 grudnia
Szkolenie on-line: Ujawnianie informacji w ramach Filara 3

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Ujawnianie-informacji-w-ramach-Filara-3.html

7 grudnia
Szkolenie on-line: Zmiana modelu nadzorczego w sektorze bankowym. Ocena odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Zmiana-modelu-nadzorczego-w-sektorze-bankowym--Ocena-odpowiedniosci-czlonkow-organow-bankow-spoldzielczych.html

9 grudnia
Szkolenie on-line: Zamknięcie roku 2021 i sporządzanie sprawozdania finansowego

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Zamkniecie-roku-2021-i-sporzadzanie-sprawozdania-finansowego.html

13 grudnia
Szkolenie on-line: Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Cz. II 

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Zmiany-w-prawie-upadlosciowym-i-restrukturyzacyjnym-od-1-grudnia-2021-r--Cz--II.html

14 grudnia
Szkolenie on-line: Zasady oceny ryzyka kredytowego deweloperów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Zasady-oceny-ryzyka-kredytowego-deweloperow-mieszkaniowych-oraz-projektow-deweloperskich_d06.html

14-15 grudnia

Dwudniowe szkolenie on-line: POLSKI ŁAD – omówienie najważniejszych zmian w nowych przepisach podatkowych

https://kzbs.pl/Dwudniowe-szkolenie-on-line-POLSKI-LAD---omowienie-najwazniejszych-zmian-w-nowych-przepisach-podatkowych.html

16 grudnia
Szkolenie on-line: Podatek odroczony – warsztaty 2021

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Podatek-odroczony---warsztaty-2021.html


16 grudnia
Bezpłatne spotkanie on-line: Ryzyka podatkowe w bankach spółdzielczych

https://kzbs.pl/Bezplatne-szkolenie-on-line-Ryzyka-podatkowe-w-bankach-spoldzielczych.html

 

Udostępnij artykuł:
« powrót