Sprawozdanie z przebiegu kampanii ECSM

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej, która trwa przez cały październik. Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów czy osób zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży. W Polsce kampanię już po raz dziesiąty koordynował NASK - PIB. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Jak co roku, kampania koncentrowała się na tematach przewodnich, uzgodnionych ze wszystkimi państwami członkowskimi. Tegoroczna edycja ECSM skupiona była na dwóch zagrożeniach, na które obecnie najczęściej narażeni są użytkownicy internetu tj.:

  • wyłudzanie informacji (phishing)
  • oprogramowanie szantażujące (ransomware).

Do każdego z bloków tematycznych opracowano szereg różnorodnych materiałów

zawierających porady i wskazówki, jak się chronić przed tego typu zagrożeniami.
Tegoroczna edycja kampanii #ECSM 2022 była skierowana szczególnie do osób pracujących w wieku 40-60 lat, ze wszystkich sektorów gospodarki, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które w swojej pracy na co dzień wykorzystują nową technologię i narzędzia cyfrowe.
Wszystkie materiały z tłumaczeniem na język polski były publikowane na dedykowanej dla kampanii stronie: https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/ecsm-2022 oraz w mediach społecznościowych https://twitter.com/EcsmPolska, https://www.facebook.com/ECSMPL

W tym roku w kampanii wzięło udział 58 podmiotów, w tym 25 to szkoły i 33 inne podmioty, takie jak urzędy, w tym ministerstwa, fundacje, instytuty, banki, firmy, osoby prywatne. W ramach kampanii zgłoszono 73 różne inicjatywy, z czego:

  • 44 - skierowane do dorosłych użytkowników internetu (w tym do ekspertów i specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, innych dziedzin powiązanych z nowymi technologiami i innowacjami, pracowników firm i instytucji oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu)
  • 29 – to inicjatywy edukacyjne - skierowane do uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych (od dzieci w wieku przedszkolnym po uczniów szkół średnich). nauczycieli, edukatorów, a także rodziców.


W Polsce w ostatnich trzech latach obserwujemy wzrost zainteresowania kampanią – od 2019 jesteśmy liderem wśród państw członkowskich w liczbie zgłaszanych inicjatyw. Pozwala to wysnuć wniosek, że społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome, a co za tym idzie bardziej odporne na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Inicjatywy, w tym większość edukacyjnych, odbywała się stacjonarnie, natomiast te skierowane do dorosłych użytkowników miały w dużej mierze formułę online, co umożliwiło udział w nich większej liczbie uczestników.

Udostępnij artykuł:
« powrót