Spotkanie przedstawicieli Zarządu KZBS z Zarządem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu KZBS z Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotrem Tomaszewskim oraz Członkiem Zarządu Tomaszem Obalem i kadrą kierowniczą zajmująca się współpracą z bankami spółdzielczymi.

Przedmiotem spotkania była analiza aktualnej sytuacji sektora bankowości spółdzielczej oraz konsekwencji dla banków drastycznej obniżki stóp procentowych w kontekście licznych obciążań i wyzwań regulacyjnych związanych także ze wzrostem składki na rzecz BFG. Dyskutowano możliwości uwzględnienia oceny skutków ekonomicznych pandemii w sektorze przez Fundusz. Osobnym tematem podjętym w trakcie spotkania były praktyczne kwestie wynikające z obowiązków sprawozdawczych na rzecz Funduszu. Ponadto, przedstawiciele KZBS zwrócili ponownie  uwagę na potrzebę  zapewnienia prawnych możliwości zaliczania składek na rzecz BFG do kosztów uzyskania przychodu, jak również pełnego wykorzystania środków z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych dla potrzeb sektora. 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót