SGH we współpracy z KZBS organizuje II edycję Podyplomowych studiów „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Rozpoczęła się rekrutacja na Podyplomowe studia „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” w Szkole Głównej Handlowej, których partnerem oraz współorganizatorem jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy program kształcenia kadry zarządzającej i rezerwowej kadry kierowniczej dla banków spółdzielczych, w którego przygotowaniu aktywnie uczestniczył KZBS. Zajęcia będą odbywały się w formule mieszanej (w zależności od warunków pandemicznych część zjazdów będzie stacjonarna w kampusie SGH, a część on-line). II edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Pierwszy zjazd planowany jest na październik 2022 r.

Studia  podyplomowe „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” to przekrojowe spojrzenie na zarządzanie bankiem spółdzielczym oraz wszechstronny i bogaty program merytoryczny dopasowany do realiów funkcjonowania banków spółdzielczych. Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków.

UWAGA! Uczestnicy studiów będący pracownikami banków spółdzielczych należących do KZBS mają możliwość skorzystania z 5% rabatu od opłaty za uczestnictwo w Studiach. 

DLACZEGO WARTO?
 
Wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym pozwala na istotne wzmocnienie kompetencji zawodowych i daje duże możliwości na rynku pracy nie tylko wśród instytucji podlegających ścisłym wymogom regulacyjnych, ale także tych, dla których zarządzanie ryzykiem jest jednym z priorytetów.

Studia polecane  są szczególnie dla:

 • kadry zarządzającej,
 • rezerwowej kadry kierowniczej.

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest  kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem bankiem spółdzielczym jako nowoczesną instytucją mającą silne relacje ze społecznością lokalną, funkcjonującą w zmiennym i silnie regulowanym otoczeniu. Wiedza i umiejętności z tego zakresu są niezbędne dla osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych w bankach spółdzielczych, jak i menedżerów chcących zaktualizować swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i praktyków w formie wykładów, warsztatów oraz seminarium. Dzięki pracy zespołowej nad projektem, a także grze integracyjno-strategicznej przewidzianej na początku studiów wzmocnione zostaną umiejętności pracy zespołowej. 

KORZYŚCI DLA STUDENTA

​Jakie umiejętności rozwijają studia? Jakie inne korzyści płyną z ukończenia programu?
Słuchacz po ukończeniu studiów potrafi:

 • identyfikować źródła i czynniki ryzyka oraz sukcesów w działalności banków spółdzielczych,
 • interpretować informacje/dane finansowe związane z funkcjonowaniem banków spółdzielczych,
 • właściwie interpretować i wyjaśniać przyczyny negatywnych skutków podejmowanych decyzji finansowych,
 • wskazać zależności pomiędzy efektywnością a ryzykiem podejmowanym przez bank spółdzielczy,
 • uczestniczyć w pracach nad strategią i wprowadzaniem zmian,
 • prowadzić negocjacje z różnymi grupami interesariuszy,
 • zaplanować prace nad projektem,
 • pracować w zespole zajmującym się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bankiem spółdzielczym,
 • komunikować się efektywnie ze specjalistami z różnych działów w banku spółdzielczym, banku zrzeszającym i spółdzielczym systemie ochrony.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
​Absolwent studiów:

 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na Studiach,
 • inicjować działania w zakresie usprawniania procesu zarządzania bankiem spółdzielczym,
 • odpowiedzialnie wypełniać obowiązki zawodowe w zakresie zarządzania bankiem spółdzielczym.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program studiów:

https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym/Strony/default.aspx

 

Udostępnij artykuł:
« powrót