SGB ma nową Radą Zrzeszenia

Wczoraj odbyło się Zgromadzenie Prezesów Spółdzielczej Grupy Bankowej, które dokonało wyboru nowej Rady Zrzeszenia i oceniło efekty realizacji strategii SGB w mijającym roku.

Prezesi Banków Spółdzielczych SGB przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Zrzeszenia za okres od 4 listopada 2021 roku do 7 września 2022 roku. Dokonali też oceny postępów w digitalizacji procesów bankowych, rozwoju biznesu i technologii w zakresie cyberbezpieczeństwa, kanałów zdalnych oraz obsługi klientów.

Zgromadzenie Prezesów SGB wysłuchało między innymi informacji prezesa Zarządu SGB-Banku SA – Mirosława Skiby, który pozytywnie ocenił działania związane z realizacją strategii „Otwieramy przyszłość”. Jego zdaniem, mimo problemów z pandemią, wysokimi stopami procentowymi, inflacją, impulsywnym wzrostem cen nośników energii oraz wojną w Ukrainie, wszelkie prace we wszystkich obszarach rozwojowych SGB postępują zgodnie wcześniejszymi planami:

– Jeśli chodzi o nasze pryncypia, nic się nie zmieniło – stwierdził M. Skiba. – Nadal bardzo mocno koncentrujemy się na realizacji czterech filarów strategii, zwracając szczególną uwagę na rachunek wyników i utrzymanie bardzo dobrych relacji z klientami. Strategię realizujemy wspólnie z Bankami Spółdzielczymi.

Poza prezesem Skibą, o rozwoju biznesu, Platformie SGB, o bieżącej sytuacji SGB-Banku SA mówili wiceprezesi: Andrzej Chmielecki, Błażej Mika i Karol Wolniakowski.

Informację o sytuacji ekonomicznej Zrzeszenia oraz scenariusze na przyszłość przedstawił Michał Ołdakowski, prezes Zarządu IPS-SGB.

W trakcie obrad Zgromadzenie Prezesów SGB dokonało wyboru Rady Zrzeszenia na kadencję w latach 2022-2025. W jej skład weszli:

 • Przemysław Pilarski, Przewodniczący Rady Zrzeszenia, Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie (wybrany ponownie na Przewodniczącego)
 • Ewelina Pałubicka, Wiceprzewodnicząca Rady Zrzeszenia, Prezes Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim (wybrana ponownie do Rady)
 • Jolanta Nowakowska, Sekretarz Rady Zrzeszenia, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu (wybrana ponownie do Rady)
 • Krzysztof Dzikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach (wybrany ponownie)
 • Zbigniew Fiałek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach (wybrany ponownie)
 • Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu (wcześniej Przewodniczący RN SGB-Banku SA)
 • Przemysław Jóźwiak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie
 • Jolanta Łukaszewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Połczynie (wybrana ponownie)
 • Elżbieta Karasek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach (wybrana ponownie)
 • Monika Maksymowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Jastrowiu
 • Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie (wcześniej Sekretarz RN SGB-Banku SA)
 • Zbigniew Wałachowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w  Pułtusku
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót