Rekrutacja na IV edycję Podyplomowych studiów „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” SGH

Trwa rekrutacja na IV edycję Podyplomowych studiów „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” w Szkole Głównej Handlowej, których partnerem oraz współorganizatorem jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Pierwsze trzy edycje cieszyły się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy studiów. Uczestnicy podkreślali zarówno wysoką jakość kształcenia, jak również doskonałe przygotowanie kadry wykładowców oraz praktyków bankowości, którzy otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem. Wskazywano także, że zbudowane podczas wspólnej nauki kontakty i relacje to bezcenna wartość dodana studiów i ważny argument do wzięcia w nich udziału.

IV edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r. w trybie hybrydowym, tj. prowadzone w kampusie z możliwością uczestnictwa on-line stosownie do możliwości/preferencji Uczestników. Studia trwają 2 semestry.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona (maks. 35 słuchaczy). Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

Studia  podyplomowe „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” to przekrojowe spojrzenie na zarządzanie bankiem spółdzielczym oraz wszechstronny i bogaty program merytoryczny dopasowany do realiów funkcjonowania banków spółdzielczych. Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków.

DLACZEGO WARTO?
 
Wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym pozwala na istotne wzmocnienie kompetencji zawodowych i daje duże możliwości na rynku pracy nie tylko wśród instytucji podlegających ścisłym wymogom regulacyjnych, ale także tych, dla których zarządzanie ryzykiem jest jednym z priorytetów.

Studia polecane  są szczególnie dla:

  • kadry zarządzającej,
  • rezerwowej kadry kierowniczej.

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest  kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem bankiem spółdzielczym jako nowoczesną instytucją mającą silne relacje ze społecznością lokalną, funkcjonującą w zmiennym i silnie regulowanym otoczeniu. Wiedza i umiejętności z tego zakresu są niezbędne dla osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych w bankach spółdzielczych, jak i menedżerów chcących zaktualizować swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i praktyków w formie wykładów, warsztatów oraz seminarium. Dzięki pracy zespołowej nad projektem wzmocnione zostaną umiejętności pracy zespołowej. 

WARUNKI ZALICZENIA

  • zdanie 3 egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem 3 bloki tematyczne przewidziane w planie studiów,
  • przygotowanie i obrona zespołowej pracy projektowej.

CENA STUDIÓW

Opłata za całość studiów to 8 000 zł. Płatność można rozłożyć na kilka rat. Uczestnicy studiów będący pracownikami banków spółdzielczych należących do KZBS mają możliwość skorzystania z 5% rabatu od opłaty za uczestnictwo w Studiach. 

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki w Szkole Głównej Handlowej. W szczególności polecamy udział w studiach w formie stacjonarnej, ze względu na możliwość nawiązania kontaktów i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z innymi słuchaczami. Taką formę również w większości rekomendują absolwenci, zrealizowanych już edycji. Z ich wypowiedziami mogą się Państwo zapoznać na naszym  kanale YouTube:

I edycja studiów

II edycja studiów

 

Więcej informacji, w tym szczegółowy program studiów:

https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/finanse-i-rachunkowosc/podyplomowe-studia-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót