Regulamin indeksu stopy procentowej WIRON oraz Regulamin Rodziny Indeksów Składanych WIRON

GPW Benchmark publikuje Regulamin indeksu stopy procentowej WIRON oraz Regulamin Rodziny Indeksów Składanych WIRON.
  • Od 1 grudnia 2022 obowiązują regulaminy WIRON oraz WIRON Indeksu Jednopodstawowego i WIRON Stóp Składanych oraz Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych.
  • Wejście w życie regulaminów oraz kodeksu postępowania jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR).
  • Indeksy WIRON będą udostępnianie od 2 grudnia 2022 o godz. 9:30. Od 1 stycznia 2023 publikacja na stronie gpwbenchmark.pl będzie się odbywała z opóźnieniem 4 godzin.

GPW Benchmark, który jest administratorem wskaźników referencyjnych stopy procentowej na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wpisanym do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w myśl przepisów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, opublikował dokumentację indeksów WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight oraz Rodziny Indeksów Składanych WIRON wymaganą przepisami Rozporządzenia.

W dniu 1 grudnia 2022 wchodzą w życie: Regulamin indeksu stopy procentowej WIRON, Regulamin Rodziny Indeksów Składanych WIRON oraz Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych. Tym samym w odniesieniu do indeksów WIRON zostały spełnione warunki konieczne dla możliwości ich stosowania jako wskaźnik referencyjny przez podmioty nadzorowane w umowach finansowych, instrumentach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych.

Regulamin definiuje WIRON jako indeks opracowywany na podstawie danych dotyczących transakcji depozytowych, który przedstawia średni poziom stopy procentowej ważonej wolumenem, rozumianym jako kwota nominalna, transakcji depozytowych zawartych na termin zapadalności O/N przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa z Podmiotami Przekazującymi Dane, czyli największych krajowych banków.

Na podstawie historycznych dziennych wartości WIRON będą wyznaczane indeksy należące do Rodziny Indeksów Składanych WIRON:

(a) WIRON 1M Stopa Składana, WIRON 3M Stopa Składana, WIRON 6M Stopa Składana – czyli indeksy składane, odzwierciedlające stopę procentową, na predefiniowane wstecz terminy, tzn. wyznaczone na odpowiednio na okres ostatniego 1 miesiąc, 3 miesięcy czy 6 miesięcy

(b) WIRON indeks Jednopodstawowy, wyrażający w punktach indeksowych skumulowaną wartość inwestycji oprocentowanej według WIRON, na podstawie którego można wyznaczyć stopę procentową narosłą w dowolnym okresie.

WIRON został wskazany przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej.
(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=79459&p_id=18)

Zgodnie z przyjętą przez Komitet Sterujący NGR Mapą Drogową, zakłada się osiągnięcie gotowości rynku finansowego do zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBID® i WIBOR® przez indeks WIRON na początku 2025 roku.
(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=79727&p_id=18)

W związku z wejściem w życie dokumentacji indeksu WIRON oraz Rodziny Indeksów Składanych WIRON dochodzi do zmiany godziny publikacji indeksów. Od 2 grudnia 2022 publikowane na podstawie obowiązującego Kodeksu Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych, Indeksy publikowane będą o godzinie 9:30. Od początku 2023 roku, Administrator publikować będzie dane na stronie internetowej z 4 godzinnym opóźnieniem.

GPW Benchmark udostępnia historię indeksów WIRON i WIRON Stóp Składanych oraz WIRON Indeksu Jednopodstawowego od 2019 co stanowi oficjalną historię indeksów kalkulowanych na danych dotyczących transakcji zgodnych z wymogami określonymi w obowiązującym Kodeksie od 1 grudnia 2022 roku1.

Oświadczenie o indeksie stopy procentowej WIRON oraz Oświadczenie o Rodzinie Indeksów Składanych WIRON, będzie udostępnione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Regulaminy dostępne są tutaj.

Udostępnij artykuł:
« powrót