Przewodniczący KNF spotkał się z Przewodniczącym EUNB

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, spotkał się w środę w Paryżu z José Manuelem Campa – Przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

Wiodącym tematem rozmowy były kwestie ryzyka dla polskiego sektora bankowego związane z portfelem kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, działania podejmowane przez polski nadzór w celu ich mitygacji (m.in. uruchomiony przy Sądzie Polubownym przy KNF proces zawierania ugód pomiędzy bankami i kredytobiorcami), możliwe dalsze scenariusze rozwoju sytuacji związane z oczekiwanym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz linią orzeczniczą polskich sądów w sprawach kredytów CHF.

Przewodniczącemu KNF towarzyszył w spotkaniu Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego KNF odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem bankowym, a także Kamil Liberadzki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji oraz jednocześnie Członek Zarządu EUNB.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót