Program „Czyste Powietrze” – trwają konsultacje dotyczące zaangażowania sektora bankowego w projekt

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od września 2018 r. realizuje program „Czyste Powietrze”. KZBS jako instytucja zrzeszająca banki spółdzielcze został zaproszony do współpracy przy przedmiotowym projekcie.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Aktualnie trwają konsultacje stanowiska pt. Zaangażowanie sektora bankowego w ograniczanie smogu w Polsce – rozwiązanie problemów społecznych i środowiskowych poprzez wykorzystanie mechanizmów rynkowych w ramach programy „Czyste Powietrze”. KZBS podzielając opinię NFOŚiGW dotyczącą potrzeby aktywnego włączenia się sektora bankowego, w tym sektora bankowości spółdzielczej, zadeklarował poparcie dla tego projektu.

Więcej na temat programu „Czyste Powietrze”:

http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

 

Udostępnij artykuł:
« powrót