Prezes UOKiK z dostępem do tajemnicy skarbowej i bankowej

W dniu 2 sierpnia br. Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Nowelizacja wprowadzić ma zmiany w strukturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa uchyla szczegółowe regulacje dotyczące delegatur UOKiK. Zgodnie z ustawą działania delegatur, w tym prowadzenie postępowań, wydawanie i podpisywanie decyzji przez dyrektorów delegatur, będą podejmowane z upoważnienia prezesa UOKiK i w jego imieniu. Zmianie ulegnie też skład działającej przy prezesie UOKiK Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów – tworzyć ją będzie szesnastu rzeczników konsumentów, po jednym z każdego województwa.

Projekt przewiduje także umożliwienie prezesowi UOKiK dostępu do tajemnicy bankowej i tajemnicy skarbowej. Zmiana ta zacznie obowiązywać już po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z ustawą prezes UOKiK zyska dostęp do tajemnicy skarbowej oraz bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań. Takie rozwiązanie ma ułatwić prezesowi UOKiK nakładanie kar, a w szczególności określenie wielkości obrotu osiąganego przez firmę.

Ustawa przewiduje też adekwatną zmianę w art. 105 ustawy – Prawo bankowe, umożliwiającą przekazywanie przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową  w związku z toczącym się przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Co do zasady ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji, z wyjątkiem kilku przepisów,  głównie dotyczących zmian w organizacji UOKiK, które zaczną obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót