Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 27 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, której w roku bieżącym przewodniczy Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów statutowych Banków Zrzeszających BPS i SGB, Systemów Ochrony Instytucjonalnej BPS i SGB oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, jak również Związku Banków Polskich.

Podczas posiedzenia, mając na uwadze rozpoczynającą się kadencję Parlamentu RP oraz tworzenie nowego Rządu, Członkowie Rady omówili postulowane zmiany w otoczeniu prawnym banków spółdzielczych, które powinny zostać podjęte w celu rozwoju i usprawnienia funkcjonowania sektora. W trakcie dyskusji wskazywano zarówno na kwestie ogólne dotyczące w szczególności potrzeby szerokiego dialogu sektora ze stroną rządową, budowania silnego rynku bankowego dla sprawnego finansowania gospodarki, racjonalizacji obciążeń sektora bankowego czy kwestie związane z edukacją, jak również na konkretne rozwiązania prawne, w tym niezbędne zmiany w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, Prawie bankowym czy też ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonano także omówienia aktualnego stanu prac Narodowej Grupy Roboczej zajmującej się reformą wskaźników referencyjnych, w tym przedstawiono główne działania zrealizowane przez NGR oraz najważniejsze wyzwania związane z reformą, zwracając uwagę w szczególności na zmiany harmonogramu wdrożenia reformy.

Ponadto, podczas posiedzenia przedyskutowano założenia programowe oraz ewentualne zmiany w formule „Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej”. W tym miejscu zwrócono uwagę na cel powstania formuły Konwentu, który ma być forum wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy: Członkami Rad Zrzeszeń, Członkami Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających, Członkami Rad Nadzorczych IPS, Zarządami Banków Zrzeszających i IPS, Zarządami KZBS i ZBP oraz Członkami Komitetu Stabilności Finansowej. W obecnych warunkach działania sektora bankowości spółdzielczej chcemy uzupełnić skład uczestników Konwentu o Prezesów Banków Spółdzielczych działających samodzielnie, tak aby przedstawiciele całego sektora bankowości spółdzielczej byli obecni na Konwencie.

Przekazano również informację dotyczącą zorganizowanej przez KZBS konferencji „Renesans spółdzielczości. Jak rozwinąć potencjał bankowości spółdzielczej?”, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

 

Kontakt:

KZBS: Grzegorz Parol, Dyrektor Biura KZBS, e-mail: G.Parol@kzbs.org

ZBP: Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu ZBP i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP, e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl

 

Udostępnij artykuł:
« powrót