Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 listopada 2021 r.

W dniu 18 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, podczas którego przyjęto kierunkowe propozycje zmian otoczenia regulacyjnego sektora, wypracowane przez grupę roboczą działającą przy KZBS.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Główną częścią posiedzenia było omówienie, a następnie przyjęcie kierunkowych propozycji zmian otoczenia regulacyjnego sektora, służących jego umacnianiu i poprawie efektywności jego działania. Propozycje, wypracowane przez grupę roboczą powołaną z inicjatywy Rady i działającą przy KZBS, w której uczestniczyli przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej, dostrzegają potrzebę zmian niektórych aktów prawnych, w tym w szczególności w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Celem rekomendowanych zmian jest dostosowanie rozwiązań legislacyjnych do aktualnych uwarunkowań i wyzwań rynkowych, a także zapewnienie możliwości dalszego rozwoju, poprawy efektywności, pozycji konkurencyjnej i sprawności działania sektora.

W sprawach różnych, Członkowie Rady zwrócili uwagę na szereg kwestii dotyczących prowadzonych bieżących procesów legislacyjnych, jak również istotnych obszarów funkcjonowania sektora, w tym na przebieg prac oraz uwagi zgłaszane w imieniu sektora do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającego dalsze ograniczenia możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń na majątku rolnika. Przekazano również informacje dotyczące trwających prac wewnątrzsektorowych w zakresie przepisów dotyczących dźwigni finansowej, a także informację o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych. Dodatkowo przypomniano Członkom Rady o zbliżającej się konferencji organizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w NBP oraz poinformowano o planowanym terminie Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w roku 2022.

Udostępnij artykuł:
« powrót