Pięćdziesiąt lat pasji i oddania - pożegnanie wieloletniego Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adama Dudka

Długotrwały i wyjątkowy czas pracy Adama Dudka w Banku Spółdzielczym w Limanowej dobiegł końca. Po 50 latach, 8 miesiącach i 29 dniach pracy, wieloletni Prezes Zarządu Banku zdecydował się na zasłużoną emeryturę, zostawiając za sobą bogaty dorobek i piękne wspomnienia.

Adam Dudek  

dołączył do Banku Spółdzielczego w Limanowej w roku 1972 i od tego momentu wpłynął znacząco na rozwój bankowości spółdzielczej w regionie i kraju. Jego oddanie, doświadczenie i wiedza przyczyniły się do wzrostu znaczenia oraz renomy banku. W ciągu swojej długiej i pełnej wyzwań kariery, pełnił funkcję Prezesa Zarządu nieprzerwanie od roku 1978. Jego mocne zaangażowanie i doskonałe umiejętności zarządzania pomogły zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć, w tym wybudowanie nowoczesnej siedziby Centrali Banku w latach 1988-1991 oraz modernizację budynku w roku 2005. Równolegle z rozbudową siedziby, Adam Dudek skupiał się na rozwoju sieci placówek Banku Spółdzielczego w Limanowej, wdrażając innowacyjne rozwiązania obsługi klientów, takie jak wprowadzenie kart bankomatowych, bankomatów oraz dostępu internetowego do rachunków bankowych. Dzięki jego zdecydowanej i profesjonalnej postawie, Bank Spółdzielczy w Limanowej przekształcił się w sprawnie zarządzaną instytucję finansową, która zyskała uznanie wśród banków spółdzielczych w Polsce.

Stanowił inspirację dla wszystkich, którzy mieli przyjemność z nim współpracować …

Adam Dudek nie tylko przyczynił się do wzrostu znaczenia Banku Spółdzielczego w Limanowej, ale również stał się autorytetem dla wielu pracowników i współpracowników. Jego zaangażowanie i oddanie pracy stanowiły inspirację dla wszystkich, którzy mieli przyjemność z nim współpracować.

Podziękowania za współpracę ...

W ostatnich dniach odbyły się ważne spotkania z członkami rady nadzorczej, przedstawicielami władz samorządowych, współpracownikami oraz partnerami. Spotkania te stanowiły doskonałą okazję do podziękowania Prezesowi za jego wyjątkowe przywództwo, wizję oraz zdolność do podejmowania trafnych decyzji, które przyczyniły się do sukcesu banku. Przybyli goście mieli okazję wyrazić swoje gratulacje i wdzięczność za współpracę oraz wsparcie, jakie otrzymali podczas wspólnych projektów.

Życzymy Panu Adamowi Dudkowi, aby zasłużony czas wolny od pracy i zawodowych obowiązków przynosił satysfakcję i radość. By był pełen nowych inspirujących wyzwań, niezrealizowanych wcześniej przygód i rodzinnego ukojenia. By stał się okazją do zwolnienia tempa życia, odpoczynku, korzystania z uroków świata i satysfakcjonującego realizowania wszystkiego, na co brakowało wcześniej wolnych chwil.

Nowy skład Zarządu Banku

Adam Dudek funkcję Prezesa Banku Spółdzielczego w Limanowej pełnił do 31 lipca 2023 r. Na tym stanowisku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 20 lipca 2023 r., zastąpił go Marcin Kozdroń, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa. Dodatkowo funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono Zofii Szewczyk, która dotychczas sprawowała funkcję Dyrektora Handlowego Banku.

 

Obecnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej reprezentowany jest przez:

Marcina Kozdronia – Prezesa Zarządu Banku

Zofię Szewczyk - Wiceprezesa Zarządu Banku ds. handlowych

Wacława Wiewiórę – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. ekonomicznych

Waldemara Żurka – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. operacyjnych

 

Serdecznie gratulujemy objęcia stanowisk w nowym zarządzie banku i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz pomyślności we wszystkich podjętych działaniach.

 

Link do wywiadu:  https://youtu.be/X46_74aexOo

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót