Państwowe odznaczenie dla Mirosława Skiby, Prezesa SGB-Banku

Na wniosek Związku Banków Polskich, Minister Rozwoju i Technologii przyznał Mirosławowi Skibie, Prezesowi SGB-Banku, Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Mirosław Skiba jest współtwórcą platformy BS API, za pomocą której banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. To istotny element integracji technologicznej niemal wszystkich polskich banków spółdzielczych. 

Był jednym z inicjatorów pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR. Przedsiębiorcy otrzymali za pośrednictwem banków SGB ponad 2,1 mld złotych. Te pieniądze trafiły do blisko 15 tysięcy polskich firm.

W ostatnich latach SGB stało się zdecydowanym liderem w dystrybuowaniu środków z kredytu płynnościowego 2% dla sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Za kadencji Prezesa Skiby banki SGB zwiększyły udział w sektorze finansowania rolników indywidualnych. Udział kredytów w tym segmencie w sektorze bankowym na koniec 2023 roku wyniósł 33,8%. Znaczący był także udział Banków Grupy SGB, jeśli chodzi o kredyty płynnościowe dla rolników, ten wyniósł 46%. 

Mirosław Skiba jest gorącym zwolennikiem wykorzystania najnowszych technologii w bankowości mobilnej i internetowej. Za jego kadencji klienci SGB otrzymali nowoczesną aplikację SGB Mobile z różnorodnymi funkcjonalnościami dla biznesu. Od niedawna mogą z niej korzystać także najmłodsi, ucząc się zasad finansowania i oszczędzania.

Prezes SGB-Banku SA zadedykował swoje wyróżnienie wszystkim bankowcom ze Spółdzielczej Grupy Bankowej: 

– Traktuję to odznaczenie jako wyróżnienie zespołowe. SGB jest zgraną i solidną drużyną, która robi wszystko z myślą o naszych partnerach i klientach. Jest wśród nich znacząca grupa przedsiębiorców, są rolnicy i agrobiznes. To dla nas naturalne, lokalne środowisko działania i w nim chcemy być najsilniejsi. Działamy kompleksowo, ale… bez kompleksów, zawsze blisko klienta. I to właśnie ta strategia Grupy została uhonorowana medalem za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. Bardzo za to wszystkim bankom Zrzeszenia SGB dziękuję i serdecznie Wam gratuluję. – dodał Skiba.

Oprócz Mirosława Skiby honorowe odznaki otrzymali również: 

➡️ Alicja Huczyńska – Prezeska Zarządu Bank Spółdzielczy w Koronowie (SGB)

➡️ Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS)

➡️ Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie (BPS)

➡️ Aleksander Mikołajczak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót