Ogólne zasady analizy procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i formułowania wniosków pod kątem naruszeń przepisów - 29 września

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym organizuje bezpłatne webinarium pt.: „Ogólne zasady analizy procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i formułowania wniosków pod kątem naruszeń przepisów”, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. Spotkanie z Przedstawicielem CBA będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji.

Opis webinarium:

W trakcie webinarium uczestnicy, zostaną zapoznani z przykładami nieprawidłowości pojawiających się w procedurach udzielania zamówień publicznych.

Przykłady nieprawidłowości będą prezentowane w oparciu o doświadczenie Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA zdobyte podczas prowadzonych postępowań kontrolnych w instytucjach publicznych oraz u beneficjentów pomocy publicznej.

Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostaną rekomendacje w zakresie prawidłowego postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych sformułowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Webinarium skierowane jest do:

Członków Zarządów banków spółdzielczych oraz wytypowanych pracowników banków spółdzielczych odpowiedzialnych za procedury zamówień publicznych.

Webinarium poprowadzi:

Pan Wojciech Tokarski – Ekspert w Departamencie Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

-----------------

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania dostępnych miejsc. Liczba uczestników webinarium jest ograniczona, pierwszeństwo udziału posiadają Członkowie KZBS.

Więcej informacji:

https://kzbs.pl/Webinarium-KZBS-i-CBA-Ogolne-zasady-analizy-procedur-zwiazanych-z-udzielaniem-zamowien-publicznych-i-formulowania-wnioskow-pod-katem-naruszen-przepisow.html

 

Udostępnij artykuł:
« powrót