O 255,4% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2023 r.

O 255,4% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2023 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w listopadzie 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 255,4% w porównaniu do listopada 2022 r.

W listopadzie 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 39,83 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,6 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 193% r/r. W porównaniu do października 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 3,7%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w listopadzie br. wyniosła 429,74 tys. zł (najwyższa w historii) i była wyższa o 27,4% niż w listopadzie 2022 r. W porównaniu do października 2023 r. wzrosła ona o 2,1%.

- Popyt na kredyty mieszkaniowe nadal jest bardzo wysoki. Potencjalni kredytobiorcy złożyli w listopadzie tego roku wnioski kredytowe na wartość aż dwuipółkrotnie wyższą niż przed rokiem. Poziom Indeksu Popytu ciągle utrzymuje się na historycznie najwyższych poziomach. Jest kilka powodów tak wysokiej wartości bieżącego odczytu Indeksu Popytu.

Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z ok. 14 tysięcy w listopadzie zeszłego roku do prawie 40 tysięcy w listopadzie br.. Jest to w dużej mierze efektem zainteresowania programem „Kredyt 2%”. Wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w listopadzie br., ok. 55% osób to potencjalni beneficjenci tego programu.  

Rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu. Sprzyja im wzrost zdolności kredytowej w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń. Trzeba jednak zaznaczyć, że poziom zdolności kredytowej jest ograniczany wzrostem stawki WIBOR o około 0,2 p.p. oraz rosnącymi cenami nieruchomości. W konsekwencji rynkowa dostępność kredytu mieszkaniowego jest obecnie większa dla beneficjentów programu „Kredyt 2%”.

W interpretacji tak wysokiego obecnie odczytu Indeksu, trzeba również wciąć pod uwagę stosunkowo małe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w listopadzie 2022 r., powodując niską bazę porównawczą dla listopada br. – wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Istotnym czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej wartości prawie 430 tys. zł – to kwota aż o ponad 1/4 wyższa niż w listopadzie 2022 r. Tak wysoka wartość średniej wnioskowanej kwoty wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu „Kredyt 2 proc.” składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie (500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw) – dodaje.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót