Numer 6 (2021)

3 Od redakcji

KZBS

6 Zdaniem KZBS

10 Działalność KZBS

Temat numeru

12 Konferencja KZBS pod patronatem NBP „Czy banki spółdzielcze stać na zmiany? Wewnętrzne bariery rozwoju sektora bankowości spółdzielczej”

20 Bankowość spółdzielcza „dwóch prędkości” a wewnętrzne bariery rozwoju – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH)

24 Koła nie warto wymyślać w wielu miejscach, lepiej wymyślić je w jednym miejscu i zastosować w wielu – rozmowa z Jackiem Jańczukiem (BS w Czyżewie)

30 Przykłady sektorowych rozwiązań BIK wspierających bankowość spółdzielczą – Aleksandra Stankiewicz-Billewicz (BIK)

Twarze bankowości spółdzielczej

38 Podsumowanie roku 2021 – co było najważniejszym wydarzeniem dla sektora banków spółdzielczych?

42 Czego należy życzyć sektorowi banków spółdzielczych w nadchodzącym roku 2022?

46 Poznajmy się! Nowo powołani prezesi zarządów banków spółdzielczych

Okiem praktyka

48 Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – Jacek Rapcia (KZBS), Halina Choroś (MBS w Łomiankach, KZBS)

56 Outsourcing bankowy w świetle projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku – prof. dr hab. UEK Jan Byrski, Henryk Hoser

62 Aktualne zmiany prawne – Małgorzata Cichosz

Warto wiedzieć: dane liczbowe

68 Kredyty banków spółdzielczych dla mikroprzedsiębiorców i rolników – Sławomir Nosal (BIK)

Senior jako klient bankowy 

70 „Srebrny” design na medal – jak tworzyć strony i aplikacje dla seniorów? – Sylwia Pawłowska, dr Paweł Wójcik

Współpraca zagraniczna

76 Znaczenie członkostwa w europejskich bankach spółdzielczych

Z historii bankowości spółdzielczej

80 Prekursorzy spółdzielczości bankowej: Stanisław Staszic – dr inż. Hieronim Czerwieniec

82 Prenumerata 2022

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót