Numer 5 (2020)

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru

12 Wizerunek jako czynnik kształtowania relacji banku spółdzielczego z interesariuszami – prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, dr hab. Maciej Ławrynowicz, dr Przemysław Piasecki (UE w Poznaniu)

19 Media – przyjaciel czy wróg? – rozmowa z Ewą Zachwiej, dziennikarką telewizyjną

24 Spółdzielcy na Facebooku – czy w sieci też potrafimy być blisko klienta? – Aleksandra Rączkiewicz (KZBS)

30 „Zawiłości” prostego języka – Anna Jarmuszkiewicz (KZBS)

Twarze bankowości spółdzielczej

34 Bankowość spółdzielcza opiera się na ludziach – rozmowa z Dariuszem Marcjaszem (Krakowski Bank Spółdzielczy)

38 Solidaryzować się we wspólnej sprawie – rozmowa z Barbarą Borowską (Bank Spółdzielczy w Gnieźnie)

Okiem praktyka: Prawo

43 Restrukturyzacja w czasach pandemii – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z perspektywy banku jako wierzyciela – Ewelina Domeracka-Smolna (KZBS)

50 Chmura obliczeniowa – aspekty regulacyjne w praktyce bankowej – Małgorzata Kurowska, Sylwester Szczepaniak (Kancelaria Maruta Wachta)

Okiem praktyka: Finanse i bankowość

54 Podniesienie efektywności kosztowej banków spółdzielczych – inspiracje z rynku niemieckiego – dr Maciej Meder (ZEB)

Dane liczbowe

62 Ubankowienie świadczeniobiorców ZUS – Artur Rejmer (ZUS)

64 Kredyty gotówkowe w okresie pandemii – inne reakcje banków spółdzielczych i komercyjnych – Sławomir Nosal (BIK)

Partnerzy

66 Tempo ożywienia akcji kredytowej w wyniku recesji związanej z pandemią – prof. dr hab. Waldemar Rogowski (BIK)

71 Nie zapominajmy o cyberbezpieczeństwie (NASK)

Monitoring mediów

76 krajowych

77 zagranicznych

78 Z życia banków

82 Prenumerata 2021

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót