Numer 3 (2022)

KZBS

Zdaniem KZBS 5

Działalność KZBS 7

XXXII Walne Zgromadzenie Członków KZBS 12

Czerwiec z bankiem spółdzielczym – podsumowanie czterotygodniowej kampanii edukacyjno-promocyjnej – Aleksandra Rączkiewicz (KZBS) 15

TEMAT NUMERU

O cyberzagrożeniach dla klientów bankowości spółdzielczej – Bartosz Biderman (CSIRT KNF) 19

Cyberbezpieczeństwo klientów jako wspólna odpowiedzialność. Jak propagować bezpieczne zachowania? – Anna Kwaśnik (NASK) 25

Bezpieczeństwo przede wszystkim – Rafał Łopka (SGB) 30

Działania Banku BPS na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w zakresie cyberbezpieczeństwa – Maciej Waliszek (BPS) 33

Biometria behawioralna zaporą dla cyberprzestępców – dr Mariusz Cholewa (BIK) 38

Cyberbezpieczeństwo bankowe bez tajemnic – konferencja inaugurująca „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” 41

TWARZE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Jednostki osiągają szczyty, ale to zespoły przenoszą góry – rozmowa z Tomaszem Styczyńskim (KBS) 45

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim: uniwersalna, nowoczesna, bezpieczna instytucja finansowa, z polskim kapitałem i tradycjami – rozmowa z Rafałem Marciniakiem (BS w Piotrkowie Kujawskim) 53

Poznajmy się! Nowo powołani prezesi banków spółdzielczych 58

AKADEMIA RAD NADZORCZYCH

Najczęstsze przyczyny kłopotów finansowych banków – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH) 59

OKIEM PRAKTYKA

Zrównoważony sektor finansowy – dr Tomasz Wałowski (PBS) 64

Infrastruktura krytyczna a bezpieczeństwo instytucji finansowych – dr Anna Jarmuszkiewicz (KZBS) 69

WARTO WIEDZIEĆ: DANE LICZBOWE

Spadek sprzedaży kredytów mieszkaniowych w bankach spółdzielczych – Sławomir Nosal (BIK) 76

Z HISTORII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Spółdzielczość bankowa w sztuce medalierskiej. Galeria medali banków spółdzielczych cz. 2 – dr inż. Hieronim Czerwieniec 78

Recenzje książek 83

 

Udostępnij artykuł:
« powrót