Numer 1 (2023)

3 Od redakcji 

KZBS

5 Zdaniem KZBS 

7 Działalność KZBS 

TEMAT NUMERU

11 Ocena sektora banków spółdzielczych jest dobra, ale jest szereg ryzyk, które wymagają analizy – rozmowa z Marcinem Mikołaczykiem, Zastępcą Przewodniczącego KNF odpowiedzialnym za nadzór nad systemem bankowym  

17 Najważniejsze wydarzenia dotyczące otoczenia sektora finansowego – komentarz Ministerstwa Finansów

20 Cyfrowe Euro – nowa forma tej samej waluty – Michał Krakowiak

24 Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – szanse i ryzyka banku – dr Tomasz Wałowski

TWARZE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

33 Dzięki zaangażowaniu przyczyniamy się do budowania lepszego życia w lokalnym środowisku – rozmowa z Adamem Nowakowskim, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

38 Poznajmy się! Nowo powołani prezesi zarządów banków spółdzielczych

PRAWO

39 Odpowiedzialność banku spółdzielczego za transakcje nieautoryzowane a projektowane zmiany prawne – dr Michał Synowiec

45 Era kryptoaktywów – (r)ewolucja w świecie finansów już trwa – Piotr Cąkała, Wojciech Kapica

50 Socjotechnika jako instrument cyberprzestępcy – Kamila Mizera-Płaczek

54 Najważniejsze zmiany prawne – Małgorzata Cichosz

PARTNERZY

60 Raportowanie niefinansowe już niedługo w każdym banku – Biuro Informacji Kredytowej SA

65 SZKOLENIA KZBS

67 Z ŻYCIA BANKÓW

Z HISTORII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

75 Galeria medali gmin polskich cz. 1 – dr inż. Hieronim Czerwieniec

82 Prenumerata 2023

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót