Nowe tematy i terminy szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń KZBS zaplanowanych na kwiecień.
 • 5 kwietnia - Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej
 • 11 kwietnia - Szkolenie on-line: Bezskuteczność czynności dłużnika – jakie instrumenty przysługują wierzycielowi, gdy dłużnik nieuczciwie rozporządza swoim majątkiem?
 • 13 kwietnia - Szkolenie on-line: Gwarancje bankowe
 • 14 kwietnia - Szkolenie on-line: Kontrole raportujących instytucji finansowych (CRS/Euro-FATCA) w bankach spółdzielczych – na co się przygotować?
 • 17 kwietnia - Dwudniowe szkolenie on-line: Ocena projektów inwestycyjnych - specyfika finansowania projektów inwestycyjnych w formule „corporate finance” oraz „project finance”
 • 18 kwietnia - Szkolenie on-line: Ochrona tajemnicy bankowej i ochrona danych osobowych w bankowości spółdzielczej
 • 20 kwietnia - Szkolenie on-line: Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku podmiotów publicznych
 • 21 kwietnia - Szkolenie on-line: Mobbing w miejscu pracy. Jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać? Jak eliminować?
 • 21 kwietnia - Szkolenie on-line: Ryzyko stopy procentowej. Wytyczne EBA dotyczące IRRBB
 • 24 kwietnia - Szkolenie on-line: Rekomendacja S w banku spółdzielczym
 • 25 kwietnia - Szkolenie on-line: Wycena nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb procesu kredytowego (zabezpieczenia wierzytelności) - Cz. I
 • 26 kwietnia - Dwudniowe szkolenie on-line: Prawne zabezpieczenia wierzytelności
 • 26 kwietnia - Szkolenie on-line: Zarządzanie ryzykiem prawnym w banku

https://kzbs.pl/Harmonogram-szkolen.html

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót