Nowe tematy i terminy szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń KZBS zaplanowanych na luty.
  • 1 lutego

Szkolenie on-line: Finansowanie nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych - NOWY TEMAT (p. – Krzysztof Czerkas),

  • 6 lutego

Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej (p. – Dorota Godziuk oraz p. – Krzysztof Czerkas),

  • 8 lutego

Szkolenie on-line: Ocena sytuacji finansowej samorządu w kontekście wysokich stóp procentowych (p. – Wojciech J. Konat),

  • 10 lutego

Szkolenie on-line: Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych w bankach spółdzielczych (z uwzględnieniem Polskiego Ładu 3.0) (p. – Łukasz Kumkowski),

  • 20 lutego

Szkolenie on-line: Ocena ryzyka kredytowego klientów prowadzących uproszczoną księgowość (p. – Agnieszka Królak),

  • 21 lutego

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty wdrożenia w banku spółdzielczym rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA) (p. – Prof. UEK dr hab. Jan Byrski oraz dr Michał Synowiec),

  • 23 lutego

Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym (p. – dr Agnieszka K. Nowak),

  • 24 lutego

Szkolenie on-line: Ocena ekonomiczno-finansowa banku spółdzielczego (p. – dr Agnieszka K. Nowak),

  • 28 lutego

Szkolenie on-line: Środki bezpieczeństwa finansowego w Instytucjach Obowiązanych (p. – Elwira Patsiotos).

Wszystkie informacje dotyczące powyższych szkoleń, w tym możliwość rejestracji, znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://kzbs.pl/Harmonogram-szkolen.html

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót