Marcin Mikołajczyk Zastępcą Przewodniczącego KNF odpowiedzialnym za sektor bankowy

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 maja 2021 r. powołał – na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Marcina Mikołajczyka na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Mikołajczyk będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad Pionem Nadzoru Bankowego i obejmie obowiązki z dniem 31 maja 2021 r.

Marcin Mikołajczyk posiada blisko 20-letnie, praktyczne doświadczenie w działalności nadzorczej, w tym dotyczące specyfiki działania banków komercyjnych oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego. Od 2009 r. sprawował stanowiska kierownicze w Urzędzie KNF w obszarze nadzoru bankowego, analizy i oceny sytuacji ekonomicznej sektora bankowego, monitorowania ryzyka oraz przestrzegania norm ostrożnościowych przez banki komercyjne. Od 2017 r. zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych (obecnie Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej) odpowiedzialny za nadzór nad sektorowymi działaniami analitycznymi i nadzorem bieżącym nad systemowo ważnymi bankami. Uczestniczył w licznych, istotnych projektach związanych z nadzorem sprawowanym nad sektorem bankowym w Polsce.

Ze wskazania Urzędu KNF jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów, zajmujących się działalnością nadzorczą, analityczną i regulacyjną w zakresie sektora bankowego.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jest pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w Instytucie Bankowości SGH. Jest także aktywny w obszarze działalności uczelnianej, pełni funkcje promotora prac licencjackich i magisterskich i jest autorem publikacji o tematyce związanej z bankowością i finansami.

Udostępnij artykuł:
« powrót