Małe banki, duży pożytek - artykuł Zdzisława Kupczyka w "Rzeczpospolitej"

W wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" z 7 sierpnia br. ukazał się artykuł Zdzisława Kupczyka pt. "Małe banki duży pożytek dla gospodarki".

W swojej wypowiedzi prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości podkreślił, że "stabilność bankowości spółdzielczej ma swoje trwałe źródło: jest nim charakter prowadzonej działalności głęboko zakorzenionej w środowiskach lokalnych, mającej nie tylko wymiar finansowy, lecz także społeczny. W bankowości spółdzielczej – zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich – zwiększanie kapitałów i bezpieczeństwa finansowego nie jest jedynym celem. Misją banków spółdzielczych jest przede wszystkim budowa potencjału ekonomicznego i społecznego środowisk lokalnych".

Zdzisław Kupczyk omówił sytuację sektora bankowości spółdzielczej oraz strategiczne kierunki jego dalszego rozwoju. Wskazał również na wyzwania stojące przez bankami spółdzielczymi oraz na potrzebę większej integracji, która nie jest sprzeczna z zasadą samodzielności banków spółdzielczych, a także zwrócił uwagę na problem VAT-u w wewnętrznych usługach zrzeszeniowych. 

Z treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej dziennika "Rzeczpospolita": https://www.rp.pl/Opinie/308069915-Male-banki-duzy-pozytek-dla-gospodarki.html 

Udostępnij artykuł:
« powrót