Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. m.in. banków spółdzielczych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.

Aktualnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających członkowie IPS mogą udzielać wzajemnych gwarancji płynności i wypłacalności, co potencjalnie obniża ryzyko dla systemu gwarantowania depozytów. W celu wsparcia tej funkcji w zmienianym rozporządzeniu proponuje się zwiększenie obniżki składki wnoszonej na fundusz gwarancyjny banków przez banki należące do IPS poprzez podwyższenie obligatoryjnej zniżki dla całkowitej wagi ryzyka z dotychczasowych 50 proc. do 80 proc. informuje Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że „efektem tej zmiany będzie wzmocnienie funkcji pomocowej IPS bez znaczącej zmiany łącznych obciążeń podmiotów należących do IPS z tytułu kosztów zapewnienia bezpieczeństwa depozytów. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie dodatkowego finansowania funkcji pomocowej pełnionej przez IPS, co przyczyniałoby się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego”.

Link do projektu publikujemy poniżej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12330050/katalog/12661814#12661814

 

Udostępnij artykuł:
« powrót