Łukasz Wons, BS Czersk: poprawa warunków życia seniorów to jeden z naszych priorytetów

Bank Spółdzielczy w Czersku przygotował autorski projekt dedykowany klientom, którzy ukończyli 60. rok życia. Szczegóły projektu przybliża Łukasz Wons – jego pomysłodawca i dyrektor zespołu kredytów w BS Czersk w rozmowie z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Co stanowiło dla Państwa inspirację w przygotowaniu produktu dedykowanego seniorom?

W drugiej połowie ub.r. roku czerski samorząd wprowadził tzw. Czerską Kartę Seniora. Karta ta ma na celu m.in. ułatwienie dostępu seniorom do usług i wzmocnienie ich kondycji ekonomicznej, dlatego też  jako BS Czersk podjęliśmy decyzję o włączeniu się w zapoczątkowaną przez gminę inicjatywę poprzez wsparcie jej specjalną oferty kredytową. Warto podkreślić, że w gronie lokalnych przedsiębiorców, którzy chętnie przyłączyli się do tej akcji Bank Spółdzielczy w Czersku jest pierwszą i aktualnie jedyną instytucją finansową wspierającą seniorów w naszym regionie, poprawa warunków życia seniorów to jeden z naszych priorytetów.

Specjalną czyli…?

Taką, która charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami m.in. niskim oprocentowaniem, dodatkowo w całości rezygnujemy z prowizji za udzielenie kredytu dla kredytobiorców korzystających z Czerskiej Karty Seniora. Przygotowując produkt chcieliśmy zapewnić odbiorcom proste zasady jego funkcjonowania. Oferta kredytu dla seniorów oparta jest na stałej, bardzo atrakcyjnej stopie procentowej – w ten sposób chronimy naszych seniorów przed ryzykiem zmiennej stopy procentowej oraz przed ewentualnymi trudnościami w rozumieniu zasad funkcjonowania kredytów o zmiennej stopie procentowej. Zdecydowaliśmy również, iż podstawowym zabezpieczeniem kredytów dla seniorów będzie ubezpieczenie na życie naszych kredytobiorców, co zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa - spłata zaciąganego przez nich kredytu nie obciąży ich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, jak i  ograniczy ryzyko kredytowe Banku. Innym atutem, o którym warto wspomnieć jest ten, że kredytobiorca korzystający z kredytu sam decyduje na jaki cel go przeznaczy bez obowiązku dokumentowania tego faktu. W ten sposób senior będzie mógł wykorzystać kredyt np. na zakup samochodu, remont mieszkania, czy jak ma to miejsce zwyczajowo na wzmocnienie swojej kondycji finansowej.

Kredyt gotówkowy Senior 60+ jest pierwszym własnym produktem BS Czersk przygotowanym dla seniorów. Czy planują Państwo kolejne inicjatywy dla tej grupy klientów?

Będziemy uważnie obserwować zainteresowanie tym produktem wsłuchując się w opinie naszych klientów. Jeśli będzie on cieszył się dobrym odbiorem wśród lokalnej społeczności to możliwe, że w przyszłości rozważymy przygotowanie kolejnych produktów bankowych dedykowanych seniorom, a być może nawet opracujemy specjalny pakiet usług i produktów bankowych dedykowany wyłączenie seniorom 60+.

Zatem tego życzymy!

Udostępnij artykuł:
« powrót