List KZBS do przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej

Szanowne Panie i Panowie Prezesi,

Członkowie Zarządu i Pracownicy Sektora Bankowości Spółdzielczej,

COVID 19 zmienił nagle zarówno nasze życie osobiste i rodzinne, jak również relacje zawodowe i biznesowe. Działania związane z opanowaniem tej epidemii są dla nas dziś najwyższym priorytetem. W tej trudnej sytuacji banki spółdzielcze, a więc przede wszystkim ich Pracownicy, po raz kolejny dowodzą, że jak zawsze można na nich liczyć – nie zamknęły swoich placówek, zaopatrują bankomaty, umożliwiają dokonywanie rozliczeń i wszystkich pozostałych operacji kasowo-skarbcowych. Obecnie nie tylko dotychczasowi klienci banków spółdzielczych odwiedzają nasze placówki. Teraz oddziały są odwiedzane także przez zniecierpliwionych klientów banków komercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, które zamieniły obsługę bezpośrednią na pracę zdalną. Do naszych placówek trafiają osoby chcące wypłacić gotówkę, w tym osoby, które nie potrafią obsługiwać bankowości elektronicznej. Są to głównie osoby, w których silne jest poczucie odpowiedzialności za terminowe regulowanie płatności podatkowych, za media, a nawet takie, które w poczuciu odpowiedzialności za innych podążają z darowizną, by ich wspierać. To właśnie banki spółdzielcze, rzadko dostrzegane przez decydentów i media, działające w myśl spółdzielczej zasady solidarności społecznej i współodpowiedzialności za rozwój gospodarczy lokalnej społeczności są ciągle otwarte dla klientów i umożliwiają im realizację tego typu operacji.

Zapewniamy, że Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest z Państwem w tych trudnych chwilach, a problemami, z którymi zderzacie się w codziennej służbie, dzielimy się z Ministrem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Narodowym Bankiem Polskim. Będąc w kontakcie z tymi instytucjami, pilnujemy, aby w tym trudnym czasie problemy sektora bankowości spółdzielczej nie zostały pominięte i były odpowiednio uwzględniane w podejmowanych decyzjach i projektowanych zmianach prawnych. Problemy monitorujemy na bieżąco i podpowiadamy, co trzeba zmienić, aby zostało zapewnione bezpieczeństwo osób, mienia i zdeponowanych środków.

Jesteśmy w bieżącym kontakcie z wieloma bankami i zdajemy sobie sprawę z ciężaru, który na Was spoczywa. Na bieżąco współpracujemy z Bankami Zrzeszającymi i jednostkami zarządzającymi Systemami Ochrony Instytucjonalnej, aby rozpoznane problemy kierować do odpowiednich osób i organów.

Chcemy, aby każdy z Was widział w nas wsparcie i mógł się do nas zwrócić z nurtującym problemem. Razem możemy więcej!

Najważniejsze działania, jakie KZBS podjął w ostatnim czasie, by ułatwić funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w tych trudnych warunkach, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zgłaszania problemów, jakie napotykacie w ramach codziennej działalności.

Nasza strona internetowa jest też obecnie szeroko dostępnym źródłem informacji o większości decyzji i działań podejmowanych przez stosowne władze w obliczu zaistniałej sytuacji. Zachęcamy do kontaktu.

Do Państwa dyspozycji jest nasz adres e-mailowy: sekretariat@kzbs.org lub telefon: 22 875 30 30.

Udostępnij artykuł:
« powrót