Krakowski Salon Ekonomiczny NBP otwarty

Od 14 września Narodowy Bank Polski zaprasza do Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, nowego punktu na mapie edukacyjnej Krakowa, który prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej - jest miejscem spotkań naukowców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych historią i ekonomią.

O Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP

Krakowski Salon Ekonomiczny to nowa placówka edukacyjna Narodowego Banku Polskiego. Mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20 w Krakowie, w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP. Prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej.

Historia

Gdy na początku XXI wieku Narodowy Bank Polski uruchomił program edukacji ekonomicznej, krakowski oddział banku, wykorzystując potencjał Krakowa i Małopolski, rozpoczął aktywne działania edukacyjne, których celem stało się przybliżenie społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocja przedsiębiorczości.  W 2018 r. prezes NBP prof. Adam Glapiński podjął decyzję o wzmocnieniu potencjału edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego poprzez utworzenie stałej ekspozycji edukacyjnej w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie. W ciągu dwóch lat opracowano koncepcję wystawy poświęconej historii pieniądza na ziemiach polskich oraz przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia do funkcji edukacyjno-konferencyjnych. Efektem tych działań jest Krakowski Salon Ekonomiczny, którego bezpłatna i ogólnodostępna oferta jest kierowana do wszystkich zainteresowanych.

Misja

Historia królewskiego miasta Krakowa jest jednym z fundamentów naszej państwowości, a o krako­wskiej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego możemy z pewnością powiedzieć, że tu bije bankowe serce Polski – mówi prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP jest miejscem spotkań przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury. Forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej, zarówno naukowej, jak i powszechnej, niezbędnej każdemu Polakowi – dorosłym, młodzieży i dzieciom. Stanowi kontynuację wielowiekowej spuścizny dialogu oraz centrum, w którym kultywuje się historię, edukuje i tworzy przyszłość.

Edukacja

Działalność edukacyjna Krakowskiego Salonu Ekonomicznego wpisuje się w program edukacji ekonomicznej NBP. Naszym celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale również przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej.

W Krakowskim Salonie Ekonomicznym są organizowane cykliczne konferencje naukowe z udziałem autorytetów z zakresu ekonomii, gospodarki, numizmatyki i bankowości. Główny kanon lekcji dla dzieci i młodzieży obejmuje pięć zasadniczych tematów, dostosowanych do grupy wiekowej i miejsca ekspozycji. Tematy dotyczą m.in. historii pieniądza od początków istnienia państwa polskiego do czasów współczesnych oraz funkcji Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa.

Uczniowie, którzy w ramach zorganizowanych wycieczek szkolnych, odwiedzą naszą ekspozycję otrzymają na pamiątkę wydruk monety wykonanej w technologii 3D.

źródło: materiały prasowe NBP

Udostępnij artykuł:
« powrót