Konsultacje EBC - zarządzanie ryzykiem klimatycznym i środowiskowym oraz ujawnianie informacji w tym zakresie

Trwają konsultacje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) mające na celu zebranie uwag na temat oczekiwań nadzorczych EBC co do zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym oraz ujawniania informacji w tym zakresie.

Konsultacjom podlega treść dokumentu, który EBC określa jako „przewodnik” - Guide on climate-related and environmental risks. Supervisory expectations relating to risk management and disclosure. Dokument ten odzwierciedla, w jaki sposób EBC rozumie bezpieczne oraz ostrożne zarządzanie ryzykiem klimatycznym oraz środowiskowym w ramach aktualnego reżimu ostrożnościowego. EBC wyraża oczekiwania nadzorcze w zakresie modeli biznesowych, strategii, zarządzania, apetytu na ryzyko, jak również w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ujawniania informacji.

Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200520~0795c47d73.en.html Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 25 września 2020 r.

Urząd KNF zachęca do zapoznania się „przewodnikiem”, jak również do wzięcia udziału w konsultacjach, które pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Dokumenty powiązane: Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, które EBC przyjmuje za podstawę w zakresie ujawnień.

Źródło: UKNF

Udostępnij artykuł:
« powrót