Komunikat z 29. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 lipca 2019 r.

Komunikat KNF dotyczący zgody na powołanie prezesów banków spółdzielczych.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2019 roku jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

  • Grażyny Jolanty Jonczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzegowie,
  • Małgorzaty Włodarczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie,
  • Małgorzaty Jagielskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.

Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

  • Pawła Kłosa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bełchatowie.

Źródło: UKNF