Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

Komitet Stabilności Finansowej 18 stycznia 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących obniżenia obciążeń związanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków. Rekomendacje skierowane są do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ministra Finansów.

Komitet Stabilności Finansowej, zwany dalej „Komitetem”, rekomenduje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu podjęcie działań w celu ustalenia w 2021 r. składek na fundusz gwarancyjny banków, o których mowa w art. 286 ust. 2 ustawy 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), zwanej dalej „ustawą o BFG”, na poziomie niższym w stosunku do składek ustalonych w 2020 r.

Komitet rekomenduje Ministrowi Finansów podjęcie działań w celu przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, o którym mowa w art. 287 ust. 3 pkt 2 ustawy o BFG.

Rekomendowany termin osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach to 31 grudnia 2034 r.

Uchwała podjęta została przez Komitet w trybie obiegowym i jest efektem uzgodnień poczynionych na posiedzeniu 11 grudnia 2020 r.

Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem

Udostępnij artykuł:
« powrót