Komunikacja medialna - media cyfrowe w budowaniu trwałych relacji z młodymi klientami sektora bankowego - piąty z cyklu pięciu bezpłatnych webinarów

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych kontynuując tematykę kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czerwiec z Bankiem Spółdzielczym”, której celem jest wzmacnianie marki bank spółdzielczy, zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych (dla przedstawicieli Członków KZBS) pięciu webinarów z zakresu komunikacji, budowania relacji z młodym pokoleniem i ESG. Piąta część pt. "Komunikacja medialna - media cyfrowe w budowaniu trwałych relacji z młodymi klientami sektora bankowego" odbędzie się w dniu 3 listopada 2023 r. w godzinach 13:00 – 15:00. Cykl webinarów jest podzielony na pięć części. Spotkania z Prowadzącymi będą miały charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na webinar.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie:

 • przywitanie uczestników i uczestniczek,
 • Przedstawienie celu spotkania.

2. O młodych osobach (część wstępna):

 • Pokolenie Z i pokolenie Alpha – co to takiego?
 • Jak wyjść poza stereotypy w myśleniu o młodych osobach?
 • Współcześni młodzi ludzie – monokultura czy wiele nisz?

3. O komunikacji:

 • Jak rozumieć język i potrzeby komunikacyjne młodych klientów sektora bankowego?
 • O wartościach – na jakie czynniki należy dziś zwracać szczególną uwagę w komunikacji z młodymi osobami?
 • Jak komunikować się z klientami reprezentującymi różne generacje?

4. O podejściu do technologii:

 • App Generation – czy technologia może stać się łącznikiem pomiędzy pokoleniami?
 • Nie tylko wiek! Jak zrozumieć zachowania klientów sektora bankowego w mediach cyfrowych?

5. O mediach cyfrowych:

 • Jakie czynniki wpływają współcześnie na język mediów cyfrowych?
 • Media cyfrowe w komunikacji – które z nich wybrać? – case study.
 • Jak wykorzystać potencjał mediów cyfrowych w budowaniu trwałych relacji z młodymi klientami sektora bankowego?
 • Jakie trendy technologiczne w najbliższych latach kształtować będą praktyki medialne i komunikacyjne młodych osób?

6. Podsumowanie:

 • podsumowanie spotkania,
 • przedstawienie najważniejszych wniosków.


POPROWADZĄCY:

Dr Karol Jachymek - medioznawca, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie do 2023 roku pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych (zwłaszcza Gen Z i Gen Alpha), komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i klientów biznesowych z zakresu współczesnych praktyk medialnych, komunikacji międzypokoleniowej (skierowanej zwłaszcza do Gen Z i Gen Alpha) i komunikacji w social mediach (ze szczególnym uwzględnieniem TikToka), a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracował m.in. z TikTokiem, Bankiem Millenium, SAS, Mazowieckim Instytutem Kultury, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Experyment, Fundacją Szkoła z Klasą, NASK, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Centrum Cyfrowym (https://www.linkedin.com/in/karoljachymek).

 

Webinar jest bezpłatny dla Członków KZBS. Koszt udziału dla przedstawicieli Instytucji nie będących Członkami KZBS wynosi 150 zł netto/os.

 

Cykl webinarów będzie podzielony na pięć części. Dla przedstawicieli Instytucji nie będących Członkami KZBS, które wyrażą chęć uczestnictwa we wszystkicj częściach webinarów, udział w ostatniej częśći będzie gratis. Wszystkie informacje odnośnie chęci udziału we wszystkich częściach webinarów prosimy umieszczać w okienku "Dodatkowe uwagi".

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. W pole "Dane do faktury VAT" proszę wstawić "bezpłatne" w przypadku Członków KZBS. W przypadku banków nienależących do KZBS, należy podać dane do faktury.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na webinar jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót