Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Jak zmienia się przyszłość finansów w CEE?

2019-11-20

W dniach 4-5 grudnia br. w Katowicach odbędzie się Impact fintech’19, wydarzenie poświęcone przyszłości usług finansowych w CEE. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o nowej mapie drogowej transformacji bankowej, zaufaniu cyfrowym czy rozwiązaniach chmurowych. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Czytaj więcej »

prof. Elżbieta Mączyńska: Problem zmian w ekonomii nasila się

2019-11-18

Globalny kryzys finansowy w 2008 roku wzbudził nawet bunt wśród studentów ekonomii na tle rozmijania się przyswajanej przez nich teorii z praktyką. Studenci z Uniwersytetu Manchester podczas jednego z protestów mówili nawet coś takiego: „Uczymy się, że gospodarka jest zrównoważona, rynek likwiduje wszelkie nierównowagi, a tymczasem wybucha najpoważniejszy kryzys w okresie powojennym i nikt nam na uczelni tego nie wyjaśnia. Czego właściwie nas uczą? – modeli, wykresów, zależności matematycznych, a nie wyjaśniają przyczyn tych zjawisk?” – przybliża temat prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Czytaj więcej »

NBP: Raport o rozwoju systemu finansowego

2019-11-15

Raport NBP opracowany został przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. Przedstawiono w nim także prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce, a w odniesieniu do wybranych segmentów rynku finansowego zidentyfikowano również bariery w ich rozwoju.

Czytaj więcej »

30-lecie polskiej transformacji gospodarczej

2019-11-14

Jakie płyną wnioski z polskiego dorobku związanego z 30-leciem transformacji gospodarczej i 15-leciem integracji europejskiej? Jaki wyłania się model kapitalizmu w Polsce? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanego 13 listopada br. kongresu makroekonomicznego zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii SGH. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Finansów, Parlamentu Europejskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Prezydenta M. St. Warszawy.

Czytaj więcej »

Google od 2020 r. wprowadzi konta bankowe

2019-11-13

Nowa oferta technologicznego giganta początkowo dedykowana będzie jedynie konsumentom ze Stanów Zjednoczonych - informuje Wall Street Journal.

Czytaj więcej »

Seminarium CEDUR pt. „Zadania KNF w związku z nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”

2019-11-13

29 listopada br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie odbędzie się seminarium skierowane do banków spółdzielczych i komercyjnych.

Czytaj więcej »