Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej – wystąpienie Prof. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej

2019-09-19

Na stronie UKNF można zapoznać się z wypowiedzią prof. M. Iwanicz-Drozdowskiej. Jej treść prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej »

X Kongres Ekonomistów Polskich

2019-09-19

W dniach 28-29 listopada br. odbędzie się organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne X Kongres Ekonomistów Polskich pod hasłem Ekonomiści dla rozwoju.

Czytaj więcej »

Za nami 13. Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej

2019-09-19

W dniach 17-18 września br. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz KZBS, Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych”.

Czytaj więcej »

Stanowisko UKNF dotyczące wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków

2019-09-19

UKNF w dniu 16 września br. opublikował stanowisko dotyczące wybranych zagadnień związanych z wejściem w zycie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

Czytaj więcej »

Komunikat KNF: Nowo powołani Prezesi Banków Spółdzielczych i Banku BPS SA

2019-09-10

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 10 września br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Czytaj więcej »

Seminarium CEDUR pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych”

2019-09-09

W dniu 24 września br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada), pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie odbędzie się tytułowe seminarium.

Czytaj więcej »