Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Seminarium CEDUR pt. „Zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej w banku spółdzielczym”

2019-07-19

W dniu 31 lipca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis Hotelu Gromada), pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie odbędzie się tytułowe seminarium.

Czytaj więcej »

PARP: Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

2019-07-19

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia br.

Czytaj więcej »

Stanowisko UKNF w sprawie metody wyznaczania wskaźników referencyjnych oraz ciągłości WIBOR

2019-07-19

W dniu 19 lipca br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko, zawierające informacje na temat celu, jaki przyświecał organom unijnym podczas prac nad BMR. UKNF wyjaśnia w nim na jakich zasadach należy wyznaczać wskaźniki referencyjne oraz jakimi cechami powinny się one charakteryzować.

Czytaj więcej »

NBP: Prof. Adam Glapiński o sektorze bankowym

2019-07-18

W dniu 18 lipca br. Prezes NBP Adam Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie RP podsumował wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz odniósł się do sytuacji sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej.

Czytaj więcej »

Biuro Informacji Kredytowej i banki wspólnie przeciw wyłudzeniom

2019-07-18

Blisko 4 mln ostrzeżeń przed wyłudzeniem pieniędzy na skradzione dane otrzymali już posiadacze Alertów BIK. Narzędzie to sukcesywnie włączają do swojej oferty banki zapewniając w ten sposób klientom dostęp, w czasie rzeczywistym, do informacji ostrzegającej przed wyłudzeniami. Nadal bowiem straty sektora finansowego z tytułu wyłudzeń są wysokie, na rynku bankowym oscylują między 500 - 600 mln zł rocznie.

Czytaj więcej »

NBP: Cykliczne materiały analityczne

2019-07-17

"Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw..." publikowana jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r.

Czytaj więcej »