Otoczenie sektora banków spółdzielczych

PFR ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm

2021-09-15

W dniu 14 września 2021 r. PFR udostępnił możliwość składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

Czytaj więcej »

UKNF uruchamia stronę poświęconą wskaźnikom referencyjnym

2021-09-14

UKNF uruchamia nową stronę internetową dedykowaną tematyce wskaźników referencyjnych. Będzie to źródło najważniejszych informacji dotyczących praktycznych aspektów stosowania wskaźników referencyjnych – w tym stanowiska UKNF oraz innych instytucji mających wpływ na wskaźniki referencyjne stosowane na krajowym rynku finansowym. 

Czytaj więcej »

Prezes NBP odpowiada na pytania dziennikarzy, wrzesień 2021

2021-09-10

Konferencja prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, dotycząca oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Czytaj więcej »

Ochrona antyfraudowa w sektorze firm faktoringowych

2021-09-08

Możliwość wymiany danych firm faktoringowych z danymi banków czy firm pożyczkowych staje się faktem. To ważny krok w kierunku wzmocnienia ochrony sektora finansowego i jego klientów przed wyłudzeniami. Od 15 września 2021 r., na mocy znowelizowanych zapisów Ustawy Prawo Bankowe, rozszerzył się katalog podmiotów, które mogą wymieniać się informacjami o wyłudzeniach czy o podejrzeniach wyłudzeń z pozostałymi uczestnikami obrotu finansowego. Oznacza to, że do systemu Platformy Antyfraudowej BIK, której uczestnikami są banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe i firmy leasingowe, dołącza teraz dynamicznie rozwijająca się branża faktoringowa.

Czytaj więcej »

O 39,4% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – sierpniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

2021-09-07

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny dodatni odczyt Indeksu jest nadal dość wysoki i wynosi 39,4%. Wartość Indeksu oznacza, że w sierpniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 39,4% w porównaniu z sierpniem 2020 r.

Czytaj więcej »