Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

2021-12-03

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest dokumentem przygotowanym w 2021 r. przez Radę ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Propozycje ujęte w Narodowej Strategii odnoszą się do kluczowych obszarów funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz do jego uczestników. Tematycznej kategoryzacji działań dokonano według czterech filarów Narodowej Strategii, tj. powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnego zaopatrywania rynku w walutę polską, cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę oraz bezpieczeństwa fizycznego banknotów i monet. Równolegle w ramach poszczególnych filarów przewidziano działania w zakresie komunikacji społecznej.

Czytaj więcej »

Fundacja Polska Bezgotówkowa z nagrodą Retail Payments Acceptance

2021-12-01

Fundacja Polska Bezgotówkowa otrzymała statuetkę Modern Retail Award w kategorii Retail Payments Acceptance. Statuetką Modern Retail Award zostały nagrodzone przedsiębiorstwa, które kształtują oblicze nowoczesnego handlu poprzez wspieranie polskich producentów i klientów we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań oraz zwiększaniu efektywności działań w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej »

Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (październik 2021 r.)

2021-11-30

W październiku 2021 r., w porównaniu do października 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+23,2%), jak i wartościowym (+4,1%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+39,7%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+18,3%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-28,5%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do października 2020 r. wartość udzielonych w październiku 2021 r. kredytów obrotowych o (+11,2%). Spadła natomiast wartość zarówno udzielonych kredytów w rachunku bieżącym o (-10,8%), jak i kredytów inwestycyjnych o (-8,8%).

Czytaj więcej »

Wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2022

2021-11-29

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2022.

Czytaj więcej »