Aktualności KZBS

Przegląd zmian prawnych KZBS

2021-03-05

W zakładce "Dla Członków" opublikowaliśmy Przegląd zmian prawnych.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego z udziałem KZBS

2021-03-04

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego - organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada opracuje projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie będzie priorytetem pracy Rady w roku 2021.

Czytaj więcej »