Aktualności KZBS

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie wpłynął do Sejmu

2019-07-17

W dniu 19 lipca br. odbędzie I czytanie tytułowego projektu, którego celem jest podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zlikwidowania zjawiska udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim i ochrony konsumentów.

Czytaj więcej »

Sektor banków spółdzielczych stabilny i bezpieczny

2019-07-16

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jako izba gospodarcza reprezentująca sektor bankowości spółdzielczej, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sytuacji Banku Spółdzielczego w Grębowie, pragnie podkreślić, iż sytuacja sektora bankowości spółdzielczej jest stabilna, banki spółdzielcze spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe, a jednostkowe zdarzenie nie wpływa na bezpieczeństwo całego sektora i pozostałych banków.

Czytaj więcej »

Wystąpienie prezes zarządu KZBS na temat wymogów sprawozdawczych ciążących na bankach spółdzielczych

2019-07-09

W dniu 9 lipca br. podczas 168. Posiedzenia senackiej Komisji Finansów Publicznych poświęconego obowiązkom sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, KZBS przedstawił uwagi i wnioski do skali i zakresu wymogów sprawozdawczych wobec sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele NBP, KNF, BFG.

Czytaj więcej »

Rozmowa z prezes zarządu KZBS

2019-06-19

Przed zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Członków KZBS oraz inauguracją Święta Spółdzielczości Bankowej o mijającym roku oraz wyzwaniach na najbliższy czas rozmowę z Krystyną Majerczyk-Żabówką, prezesem zarządu KZBS, zamieścił portal bs.net.pl. Zapraszamy do jego lektury.

Czytaj więcej »

Nowy numer

2019-06-19

Zapraszamy do lektury nr 3/2019 "Głosu Banków Spółdzielczych".

Czytaj więcej »

Wyniki Konkursu ZUS i KZBS – „Lider ubankowienia”

2019-06-25

Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej, w dniu 25 czerwca br. w Warszawie, został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez KZBS i ZUS, w którym banki spółdzielcze rywalizowały o tytuł „Lidera ubankowienia”.

Czytaj więcej »