KONFERENCJA KZBS pod patronatem NBP „Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego” (REJESTRACJA)

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, serdecznie zaprasza Państwa do udziału w dorocznej Konferencji KZBS pt.: „Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego”, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, w dniu 24 listopada 2022 r. Partnerem Konferencji jest Biuro Informacji Kredytowej.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym:

  • stacjonarnie w siedzibie NBP - Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, sala im. Władysława Grabskiego;
  • zdalnie w ramach transmisji on-line.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie uczestnikom syntetycznego obrazu aktywności lokalnych społeczności, w tym także banków spółdzielczych, w obliczu zmian społeczno-gospodarczych, na tle wyzwań ekonomicznych i klimatycznych. W tym celu, biorąc pod uwagę perspektywę makroekonomiczną i lokalną, chcielibyśmy przede wszystkim skoncentrować się na możliwościach i zakresie współpracy banków spółdzielczych z samorządami, lokalnym rolnictwem i małą przedsiębiorczością Mamy nadzieję, że udział przedstawicieli tych środowisk i ich wystąpienia zainspirują twórczą dyskusję oraz inicjatywy działań. Pozwoli to zarazem przyczyniać się do identyfikacji barier, a także czynników stymulujących rozwój regionalny w trzeciej dekadzie XXI wieku. Odpowiednio wczesne reagowanie na kluczowe problemy i wyzwania, wobec których stają nasze banki w ich środowiskach lokalnych powinno pozwolić na racjonalne zaangażowania i mitygowanie ryzyk.

Program Konferencji został umieszczony jako plik poniżej.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapisy na Konferencję odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego

(w uwagach należy wskazać tryb udziału – stacjonarnie lub ON LINE)

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 listopada br. 

W przypadku udziału stacjonarnego zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania dostępnych miejsc.

W razie pytań dotyczących wydarzenia, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem KZBS pod nr tel. 22 875 30 30, 602283435 lub adresem e-mail: sekretariat@kzbs.org

 


Pliki do pobrania

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót