KONFERENCJA KZBS pod patronatem NBP (25 listopada 2021 r.)

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:30 Wprowadzenie

 • Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Zarządu KZBS
 • prof. dr hab. Adam Glapiński - Prezes Narodowego Banku Polskiego

10:30 – 11:30 Myśleć globalnie. Czas zmian.

 • Paweł Flak – Associate Partner EY
  Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym u schyłku roku 2021
 • dr hab. prof. SGH Mikołaj Pindelski - Szkoła Główna Handlowa
  Rola menedżera w kształtowaniu banku przyszłości
 • dr Johannes Rehulka - Executive Director Association of Austrian Raiffeisenbanks
  Banki Spółdzielcze - perspektywa europejska

11:30 – 12:30 Postawy w sektorze bankowości spółdzielczej wewnętrzną barierą rozwoju?

Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - Kierownik Katedry Systemu Finansowego SGH

Paneliści:

 • Barbara Borowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
 • Jacek Jańczuk – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie
 • Tomasz Klimecki – Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
 • Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

12:30 – 13:20 Współpraca, myślenie grupowe, najlepsze wzorce i praktyki
– przykłady pozytywnych zmian

 • dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu BIK
  Grupa BIK - przykłady sektorowych rozwiązań wspierających bankowość spółdzielczą
 • Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A.
 • Błażej Mika – Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.

13:20 – 13:30 Podsumowanie i wnioski