KAMPANIA EDUKACYJNA "Bądź cyberbezpieczny z bankiem spółdzielczym"

Październik to miesiąc, podczas którego realizowana jest europejska kampania służąca zwiększeniu świadomości i wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. W Polsce kampanię koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. W wydarzenie już po raz piąty włącza się Krajowy Związek Banków Spółdzielczych - po raz kolejny KZBS wystąpił w roli patrona honorowego. Przez październik na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych banków spółdzielczych oraz KZBS są publikowane artykuły, nagrania wideo oraz grafiki edukacyjne związane z cyberbezpieczeństwem.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month – ECSM) to ogólnoeuropejska kampania, organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą wśród użytkowników narzędzi cyfrowych świadomość na temat wagi bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. 

W Polsce kampanię po raz jedenasty koordynuje NASK Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa odbywają się warsztaty, konferencje, kampanie i inicjatywy, które mają podnieść świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Z założenia organizowane wydarzenia mają przestrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami i promować odpowiedzialne korzystanie z sieci.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z materiałów, które w ramach kampanii "Bądź cyberbezpieczny z bankami spółdzielczymi" przekazuje KZBS.

Mogą Państwo również zaarejestrować własną inicjatywę na stronie: https://bezpiecznymiesiac.pl/

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót