Informacje

Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KZBS podczas Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia Banku BPS

2019-07-15

W dniu 26 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia Banku BPS S.A. W porządku obrad znalazło się wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KZBS pt. „Główne wyzwania – tempo zmian w bankach spółdzielczych w UE”.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

2019-07-11

W dniu 9 lipca br. KZBS przedłożył uwagi do przedmiotowego projektu ustawy.

Czytaj więcej »

Wystąpienie prezes zarządu KZBS podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na temat wymogów sprawozdawczych ciążących na bankach spółdzielczych

2019-07-10

W dniu 9 lipca br. podczas 168. Posiedzenia senackiej Komisji Finansów Publicznych poświęconego obowiązkom sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, KZBS przedstawił uwagi i wnioski do skali i zakresu wymogów sprawozdawczych wobec sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele NBP, KNF, BFG.

Czytaj więcej »