Informacje

Pismo KZBS ws. projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

2021-11-18

W dniu 17 listopada br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS dotyczące ustawy o obligacjach

2021-11-15

W dniu 15 listopada br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów informując, że podziela wątpliwości prawne i interpretacyjne dotyczące wzajemnej relacji między art. 72b ust. 2 akapit 1 lit. l rozporządzenia CRR oraz art. 74 ust. 2 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

2021-11-10

W dniu 8 listopada br. KZBS skierował pismo do Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Czytaj więcej »

Wystąpienie KZBS do UKNF, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

2021-10-21

KZBS skierował pisma do tytułowych instytucji w związku z trwającym procesem legislacyjnym, dotyczącym senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającego dalsze ograniczenia możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń na majątku rolnika.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS ws. proporcjonalności

2021-10-20

W dniu 18 października br. KZBS skierował do EBA uwagi w zakresie metodyki oceny proporcjonalności.

Czytaj więcej »