Informacje

Pismo KZBS w sprawie tzw. wakacji kredytowych

2023-12-04

W dniu 1 grudnia br. KZBS skierował do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czytaj więcej »

Konferencja EACB w ramach COOP28: "Finansowanie ekologicznej żywności: Wprowadzanie zmian w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych"

2023-11-10

Wydarzenie jest organizowane przez EACB w kontekście Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu („COP28”), która odbędzie się w Dubaju w dniach 30 listopada-12 grudnia. Żywność i rolnictwo, kluczowe sektory leżące u podstaw globalnego przejścia na zieloną gospodarkę, są głównymi tematami dyskusji.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS skierowane do Krajowej Administracji Skarbowej

2023-10-31

W dniu 31 października br. KZBS skierował do Krajowej Administracji Skarbowej pismo w sprawie problemów związanych ze stosowaniem przez banki spółdzielcze oraz banki zrzeszające ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do określonych w niej nowych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Czytaj więcej »

Informacja o udziale KZBS w procesie stanowienia prawa i wyrażania opinii o projektach aktów prawnych

2023-10-23

Informacja o udziale KZBS w procesie stanowienia prawa i wyrażania opinii o projektach aktów prawnych od 14 kwietnia do 26 września 2023 r.

Czytaj więcej »

Informacja o działalności zagranicznej KZBS

2023-10-23

W okresie sprawozdawczym (kwiecień-wrzesień 2023 r.), KZBS kontynuował współdziałanie z EACB (Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych).

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. Rekomendacji G

2023-10-05

W dniu 5 października br. KZBS skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach.

Czytaj więcej »