Informacje

Zestawienie zagadnień związanych z egzekucją komorniczą z rachunków bankowych związane z funkcjonowaniem Systemu Ognivo

2020-07-06

W związku ze zgłaszanymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi praktycznych aspektów dochodzenia wierzytelności przez banki jako wierzycieli, a także w relacji z organami egzekucyjnymi, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi, dokonał szczegółowej analizy zgłaszanych problemów. Co do zasady zidentyfikowane zostały problemy o charakterze legislacyjnym oraz w zakresie dot. funkcjonalności Sytemu Ognivo.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. problemów i wyzwań dot. praktycznych aspektów dochodzenia wierzytelności przez banki jako wierzycieli

2020-06-15

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócono m.in. uwagę na istotne problemy praktyczne związane z obsługą zajęć rachunków bankowych przez organy egzekucyjne, mające wpływ na efektywność operacyjną zarówno banków, jak również samych organów egzekucyjnych, których konsekwencje odczuwalne są także przez samych dłużników.

Czytaj więcej »

Postulaty KZBS ws. nadmiernych obciążeń banków w okresie pandemii

2020-06-15

W dniu 12 czerwca br. KZBS zgłosił do Narodowego Banku Polskiego i pozostałych członków Komitetu Stabilności Finansowej uwagi w tytułowej sprawie.

Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium na temat europejskiej cyfrowej bazy danych ESG – 11 czerwca br.

2020-06-10

W ramach tygodnia poświęconego ekologii w „Czerwcu z bankiem spółdzielczym” informujemy, że 11 czerwca br. w godz. 10.00-11.45 odbędzie się webinarium na temat powstającej w oparciu o wymogi Dyrektywy Non-financial Reporting europejskiej cyfrowej bazy danych ESG (Środowisko - Społeczna odpowiedzialność - Ład korporacyjny).

Czytaj więcej »