Informacje

Uwagi KZBS dot. oprocentowania kredytów preferencyjnych

2020-04-03

3 kwietnia br. KZBS skierował uwagi do ARMiR dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, opartych na stopie redyskontowej weksli, tj. udzielonych do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia MF ws. określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

2020-04-02

1 kwietnia br. KZBS skierował uwagi do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. obowiązków sprawozdawczych banków spółdzielczych

2020-04-01

31 marca br. KZBS zgłosił uwagi do MF, NBP i KNF ws. obowiązków sprawozdawczych banków spółdzielczych.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS skierowane do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. propozycje zmian do ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS skierowane do Ministerstwa Finansów

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Czytaj więcej »