II termin szkolenia on-line: Rekomendacja S: Wybrane praktyczne aspekty wdrażania w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Rekomendacja S: Wybrane praktyczne aspekty wdrażania w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerami będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. takie zagadnienia jak organizacja procesu kredytowego w banku w świetle Rekomendacji S, formułowanie i kształt polityki kredytowej, zasady oceny ryzyka kredytowego poszczególnych typów klientów banku i poszczególnych typów transakcji, gdzie oferowane jest zabezpieczenie hipoteczne, rola wyceny nieruchomości, korzystanie z zewnętrznych baz danych, monitoring zabezpieczeń hipotecznych , raportowanie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, funkcjonowanie audytu wewnętrznego oraz budowa relacji z klientami przy kredytowaniu hipotecznym. 

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy służb kredytowych odpowiedzialni za ocenę ryzyka kredytowego oraz tworzenie procedur bankowych, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi, pracownicy audytu wewnętrznego i compliance, członkowie rad nadzorczych i zarządu banków spółdzielczych 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Rys historyczny Rekomendacji S

2.       Organizacja procesu kredytowego w świetle Rekomendacji S – rola Zarządu, Rady Nadzorczej i poszczególnych komórek organizacyjnych w banku.  

3.       Rola polityki kredytowej w Rekomendacji S i jej kształt

4.       System limitów w polityce kredytowej banku

5.       Podstawowe zasady oceny ryzyka kredytowego klientów banku, gdzie ustanawiane są zabezpieczenia hipoteczne : 

·         Klient detaliczny

·         Klient korporacyjny

·         Spółki celowe

·         Biura

·         Centra handlowe

·         Centra logistyczne

·         Lokale użytkowe

·         Deweloperzy mieszkaniowi

·         Mieszkania na wynajem

·         Kredytowanie budowy, zakupu nieruchomości komercyjnych oraz ich refinansowanie

6.       Rola zewnętrznych baz danych i wyceny w procesie oceny ryzyka kredytowego 

7.       Ustanowienie , monitoring oraz windykacja z zabezpieczeń hipotecznych w świetle Rekomendacji S

8.       Monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (portfelowe ryzyko kredytowe)

·         Bazy danych 

·         Finansowanie akcji kredytowej

·         System raportowania

9.       System kontroli wewnętrznej w Rekomendacji S 

10.   Kształtowanie relacji z klientami w świetle Rekomendacji S

·         polityka informacyjna wobec klientów

·         unikanie missellingu

·         kredyty na stała i zmienną stopę procentową

 

Szkolenie poprowadzą:

BARBARA TEISSEYRE - obecnie Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Odpowiada między innymi za uczestnictwo Funduszu jako wierzyciela w postępowaniach upadłościowych wobec banków i skok-ów. Jest pełnomocnikiem Funduszu w Radach Wierzycieli.

KRZYSZTOF CZERKAS - obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932.

 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót