Spotkanie Grupy Roboczej Cooperative Identity Forum EACB

4-5 lipca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Cooperative Identity Forum, interdyscyplinarnego zespołu EACB koncentrującego się na problematyce spółdzielczego modelu bankowości wobec współczesnych wyzwań regulacyjnych, nadzorczych, technologicznych i społeczno-politycznych.

Agenda posiedzenia, które miało miejsce w siedzibie BPCE w Paryżu, zawierała m.in. dyskusję o projekcie Value Statement (wskazującym kierunki narracji pospółdzielczej wobec nowych przedstawicieli w organach UE, a także w wielu krajach członkowskich w następstwie wyborów). Przedstawiono również propozycje projektów badawczych mogących mieć znaczenie dla poprawy rezultatów członkostwa w bankach spółdzielczych, koncepcję włączenia do bankowego ESRS (Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju) elementów z obszaru misji społecznej i governance bankowości spółdzielczej oraz informacje o nowych koncepcjach innych organizacji spółdzielczych takich jak np. Cooperative Europe czy ICA.

Posiedzenie zakończyło spotkanie z członkiem Generalnego Komitetu Zarządzającego BPCE Jacques Beyssade.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót