GBS Bank podpisał porozumienie z Uniwersytetem Szczecińskim

W lutym, podczas oficjalnego spotkania władz uczelni z przedstawicielami GBS Banku, podpisano porozumienie o współpracy obu instytucji. To początek zakrojonych na szeroką skalę wspólnych działań, mających na celu poszerzanie wiedzy o bankowości spółdzielczej.

Umowa podpisana pomiędzy GBS Bankiem i Uniwersytetem Szczecińskim będzie obowiązywała 3 lata, w ciągu których oba podmioty zobowiązały się do współpracy w organizacji działań dydaktycznych. Kooperacja ma na celu poszerzanie i upowszechnianie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat bankowości spółdzielczej oraz jej pozytywnego wpływu na lokalne środowiska. Ma również za zadanie krzewienie wiedzy na temat finansów osobistych wraz z nauką świadomego korzystania z dostępnych instrumentów finansowych. GBS Bank ze swojej strony zobowiązał się również do organizacji staży i praktyk akademickich dedykowanych studentom i doktorantom Uniwersytetu Szczecińskiego, a także do wsparcia wszelkich prac badawczych dotyczących sektora bankowego.

źródło: GBS Bank

Udostępnij artykuł:
« powrót