Europejska Inicjatywa Płatnicza

Europejski krajobraz płatności przeszedł znaczącą transformację w ciągu ostatniej dekady, wywołaną połączeniem zmieniających się preferencji klientów, tworzeniem instrumentów SEPA przez europejskie banki i innych dostawców usług płatniczych w kontekście Europejskiej Rady ds. Płatności, rosnącą konkurencją, innowacjami i postępem technologicznym.

W tym dynamicznym krajobrazie zarówno Komisja Europejska, jak i EBC sformułowały swoje strategie dotyczące płatności detalicznych. Ich wspólną cechą jest to, że ubolewają nad brakiem ogólnoeuropejskiego rozwiązania dla płatności i wyrażają chęć rozwoju rodzimych europejskich rozwiązań płatniczych.

W tym kontekście, Europejska Inicjatywa Płatnicza (EPI) jest przykładem innowacji, której misją jest stworzenie znaczącej alternatywy płatniczej, która będzie powszechnie akceptowana w Europie. Zainicjowana w 2020 r. i wspierana przez kilka banków spółdzielczych, EPI została stworzona w celu wspierania wzmocnienia jednolitego rynku i europejskiej agendy cyfrowej oraz stymulowania rozwoju zjednoczonej Europy poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w płatnościach.

Rozmowa z Martiną WEIMERT, Dyrektor generalną w EPI Company, przeprowadzona prze Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB).

European Payments Initiative (EPI) to ważna inicjatywa płatnicza wspierana przez 16 udziałowców z dużymi ambicjami dla Europy. Czy mogłaby Pani przypomnieć nam, dlaczego EPI została stworzona, na czym polega projekt i przedstawić przegląd głównych kamieni milowych już osiągniętych?

EPI został stworzony, aby umożliwić bardziej ujednolicony, wydajny i innowacyjny krajobraz płatności w całej Europie. Zainicjowany w 2020 r., ma na celu ustanowienie ogólnoeuropejskiego rozwiązania płatniczego, które zwiększy wygodę i konkurencję. Służy również jako podstawa do realizacji ogólnoeuropejskiej strategii płatności detalicznych KE i EBC, która wymaga europejskiego rozwiązania w zakresie płatności natychmiastowych oraz promowania innowacji płatniczych w Europie. Naszym celem jest zaoferowanie cyfrowej metody płatności, która może być używana przez osoby fizyczne i firmy w całej Europie, niezależnie od ich lokalizacji, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla gotówki i innych dominujących graczy.

Od momentu powstania EPI osiągnęło znaczące kamienie milowe. W 2021 r. uzgodniliśmy udziały banków i podmiotów przejmujących, zabezpieczyliśmy finansowanie i rozpoczęliśmy szczegółowy proces projektowania rozwiązania płatniczego. W 2022 r. rozpoczęliśmy opracowywanie zbioru zasad oraz techniczną i funkcjonalną konfigurację naszej platformy płatniczej opartej na SCT Inst, ze szczególnym uwzględnieniem portfela cyfrowego. Przyczyniliśmy się również do prototypowania cyfrowego euro prowadzonego przez EBC. W 2023 r. ukończyliśmy zbiór zasad EPI, zestaw zasad, na podstawie których będzie funkcjonować nasze rozwiązanie płatnicze. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizowania dwóch strategicznych przejęć – holenderskiego rozwiązania płatniczego iDEAL i luksemburskiego dostawcy technologii Payconiq International.

Patrząc w przyszłość, EPI ma na horyzoncie kilka znaczących kamieni milowych. W ciągu najbliższych miesięcy zamierzamy sfinalizować rozwój techniczny pierwszego przypadku użycia (P2P), który ma zostać uruchomiony w czerwcu 2024 r., a także rozpoczęliśmy rozwój przypadków użycia e/m-commerce. Ponadto wysiłki będą koncentrować się na poszerzaniu bazy uczestników, współpracy z europejskimi bankami, handlowcami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia szerokiej akceptacji.

Ogólnie rzecz biorąc, EPI ma na celu zapewnienie wartości dla konsumentów i sprzedawców, promowanie konkurencji i maksymalizację korzyści płynących z płatności cyfrowych w całej Europie. Chcemy umożliwić bankom i agentom rozliczeniowym odgrywanie ważnej roli w tych płatnościach.

EPI niedawno ogłosiło nazwę handlową dla swojego przełomowego rozwiązania portfela cyfrowego, Wero. Czy może Pani wyjaśnić jego uzasadnienie i kiedy rozwiązanie cyfrowego portfela ma trafić na rynek?

EPI właśnie ogłosiło wybór "wero" jako nazwy handlowej dla swojego rozwiązania portfela cyfrowego, podczas gdy akronim EPI będzie nadal istniał jako nazwa korporacyjna ("wero by epi"). Wybór nazwy był skrupulatnym procesem obejmującym szeroko zakrojone badania w wielu krajach europejskich oraz informacje zwrotne od konsumentów. Uznaliśmy, że na rynku wypełnionym przewidywalnymi "płatnymi" nazwami marek, "wero" wyróżnia się z listy 238 nazw, które rozważaliśmy, ponieważ łączy w sobie różne elementy, które reprezentujemy: zbiorowy europejski charakter "my" i wymowę zbliżoną do słowa "euro". Wreszcie, wero jest zbliżone do "vero" oznaczającego "prawdziwy" w niektórych językach łacińskich. Zgodnie z zapowiedzią, osobiście uważam ją za chwytliwą dzięki prostej, ale zapadającej w pamięć strukturze, a krótkie brzmienie rezonuje z szybkim tempem transakcji cyfrowych.  

Obecnie aktywnie pracujemy nad uruchomieniem "wero" do połowy 2024 r. w Belgii, Francji i Niemczech, a także w Holandii, a w nadchodzących latach zamierzamy rozszerzyć działalność na inne kraje. Wero będzie dostępne za pośrednictwem aplikacji banków członkowskich EPI oraz jako aplikacja mobilna na platformach Android i iOS. Ważne jest, aby zrozumieć, że dzięki "wero" relacja z klientem zawsze pozostanie z bankami i agentami rozliczeniowymi.

W skrócie, "wero" ma zredefiniować sposób, w jaki ludzie mieszkający w Europie płacą i chcieliby otrzymywać płatności, w tym wszelkiego rodzaju płatności komercyjne, wykorzystując infrastrukturę typu "konto do konta", umożliwiając szybsze przepływy płatności z szeroką gamą usług o wartości dodanej. Dzięki temu nowemu portfelowi cyfrowemu konsumenci będą mieli dostęp do szerokiej gamy funkcji i usług o wartości dodanej, takich jak bezpieczne i szybkie płatności, transakcje między osobami (P2P), możliwości zakupów online i w sklepie, programy lojalnościowe dla sprzedawców itp.  Przewidujemy, że wero stanie się preferowanym portfelem cyfrowym w Europie, wypełniając istniejące luki w obecnym ekosystemie płatności.

Jak powinniśmy postrzegać inicjatywę EPI w kontekście projektu EBC "Cyfrowe euro" i związanego z nim wniosku ustawodawczego przedstawionego przez Komisję Europejską 28 czerwca 2023 r.?

EPI należy postrzegać jako inicjatywę sektora prywatnego, która ma na celu ustanowienie konkurencyjnego i atrakcyjnego ogólnoeuropejskiego rozwiązania płatniczego, oferowanego przez banki i agentów rozliczeniowych, umożliwiającego płynne transakcje transgraniczne. Celem projektu cyfrowego euro jest stworzenie cyfrowej waluty banku centralnego, która będzie dostępna dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w strefie euro. Inicjatywa ta koncentruje się przede wszystkim na roli EBC w emisji i zarządzaniu walutą cyfrową oraz oferowaniu jej do płatności.

Chociaż obie inicjatywy mają wspólny cel, jakim jest wykorzystanie technologii cyfrowej do modernizacji płatności, różnią się one podejściem i ukierunkowaniem. Projekt cyfrowego euro jest prowadzony przez EBC i ma podejście skoncentrowane na banku centralnym, zapewniając zaufanie i stabilność w systemie finansowym. Z drugiej strony EPI to prywatna inicjatywa współpracująca z bankami i dostawcami usług płatniczych w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów i zwiększenia konkurencyjności Europy w zakresie płatności.

Należy zauważyć, że EPI i projekt cyfrowego euro nie wykluczają się wzajemnie. Mogą one współistnieć i potencjalnie uzupełniać się nawzajem, ponieważ cyfrowe euro może być używane za pośrednictwem "wero". Ponadto współpraca między sektorem publicznym i prywatnym może sprzyjać innowacjom i poprawić ogólny ekosystem płatności cyfrowych w Europie.

W związku z tym rozważanie EPI w kontekście projektu cyfrowego euro i związanych z nim wniosków ustawodawczych oznacza uznanie potencjału obu inicjatyw do przyczynienia się do modernizacji i wydajności płatności cyfrowych w Europie, przy jednoczesnym poszanowaniu ich odpowiednich ról i celów.

Przekład na język polski: KZBS

Źródło: https://25578286.hs-sites-eu1.com/newsletter-eacb-monthly-interviews-n64-october-2023 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót