EACB: odpowiedź Europejskiego Banku Centralnego ws. zawieszenia dywidendy banków do końca 2020 roku

EACB (Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych), którego KZBS jest aktywnym członkiem, wystosowało na początku lipca br. do szefa Rady Nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) list w sprawie rekomendacji tej instytucji co do wstrzymania wypłat dywidendy przez banki europejskie w 2020 r.

Rekomendacja EBC motywowana jest potrzebą zabezpieczenia w jak największym stopniu kapitałów CET1 w systemie bankowym na wypadek pogorszenia sytuacji ekonomicznej na tle skutków pandemii COVID-19. 

List EACB do Andrei Enria, szefa rady nadzorczej EBC, postulował konieczność brania pod uwagę przy tworzeniu ogólnych rekomendacji, specyfiki budowy funduszy własnych w bankach spółdzielczych w poszczególnych krajach UE oraz ich relacji z udziałowcami. 

W strefie członkowskiej znajdą Państwo odpowiedź, jaką Stowarzyszenie otrzymało w przedmiotowej kwestii od EBC. Wynika z niej m.in. mocno podkreślana tymczasowość rozwiązania ograniczona do niezbędnego minimum oraz interesujący postulat rozważenia ewentualnie przez jurysdykcje wypłaty dywidendy  w udziałach.  

Natomiast w otrzymanej odpowiedzi uzasadniono rekomendację Europejskiego Banku Centralnego w sprawie wypłaty dywidend. Podejmując decyzję o zawieszeniu dywidend, EBC dąży – w czasie wyjątkowej niepewności, jaka obecnie panuje – do ochrony bezpieczeństwa i stabilności każdej instytucji finansowej, a także wzmocnienia systemu finansowego zarówno UE, jak i każdego państwa członkowskiego z osobna. W obecnych czasach, prognozy dotyczące krótkoterminowych zmian gospodarczych i ich wpływu na sektor bankowy pozostają bardzo niestabilne – utrudnia to bankom dokładne prognozowanie ich pozycji kapitałowej.

W tej sytuacji banki powinny zachować kapitał, aby wspierać swoją zdolność do absorpcji strat oraz aby móc nadal udzielać kredytów gospodarstwom domowym, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

Treść odpowiedzi w języku angielskim dostępna jest w zakładce „Strefa Członkowska”.

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót