Działalność KZBS w listopadzie

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 2 listopada

2 spotkania Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) 

 • 3 listopada

I termin szkolenia KZBS on-line „Akcja bilans 2023" - Zamknięcie roku i sporządzanie sprawozdania finansowe banku spółdzielczego

 • 6 listopada

Wspólny webinar KZBS i BIK: „Od ogółu do szczegółu o ESG”

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) 

 • 7 listopada

Spotkanie Zespołu zadaniowego w ramach NGR

 • 7-8 listopada

Dwudniowe szkolenie KZBS on-line „Nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, czyli jak czytać operat szacunkowy?”

 • 8 listopada

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)

 • 9 listopada

I termin szkolenia KZBS on-line Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty 2023

Webinarium KZBS i ZBP poświęcone omówieniu dobrych praktyk związanych z zapisami znowelizowanej Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) 

 • 13 listopada

Szkolenie KZBS on-line Wybrane problemy monitoringu ekspozycji kredytowych

Szkolenie KZBS on-line Wybrane regulacje prawne dotyczące czasu pracy

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) 

 • 14 listopada

Webinarium KZBS: DORA w banku spółdzielczym

Spotkanie Zespołu zadaniowego w ramach NGR

 • 15 listopada

Szkolenie KZBS on-line Restrukturyzacja zadłużenia w banku spółdzielczym

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)

 • 16 listopada

XV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe pt. Wyzwania dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych (SGGW)

 • 16 listopada

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)

Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

 • 16 – 17 listopada

Dwudniowe szkolenie KZBS on-line Analiza kredytowa - kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw

 • 17 listopada

II edycja konferencji: "Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani?" - patronat KZBS

Wspólne VII Śpiewanie Pieśni Patriotycznych im. Cezarego Maciejewskiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)

 • 17-18 listopada

XV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe pt. Wyzwania dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych (SGGW) - patronat KZBS

 • 18 listopada

Szkolenie KZBS dla przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koninie - Obowiązki banku spółdzielczego wynikające ze zmian w przepisach dotyczących AML

 • 20 listopada

Szkolenie KZBS on-line Samoocena i ocena adekwatności regulacji wewnętrznych rady nadzorczej i zarządu. Jak skutecznie spełnić wymagania Rekomendacji Z KNF – przydatne narzędzia i praktyki?

XIII posiedzenie Rady ds. obrotu gotówkowego 

Spotkanie BFG z przedstawicielami banków spółdzielczych (warsztatowe) 

Webinarium Generali we współpracy z KZBS: pt. „Nowa Rekomendacja U – ewolucja czy rewolucja?” 

 • 21 listopada

Spotkanie Zespołu zadaniowego w ramach NGR

 • 22 listopada

Projekt KZBS Liga Biznesu; temat: Jak prowadzić biznes (mikro, MSP) z sukcesem w zmiennym otoczeniu: Partner: Biuro Informacji Gospodarczej

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)

 • 23 listopada

Konferencja KZBS w pod patronatem NBP „Renesans spółdzielczości. Jak rozwinąć potencjał bankowości spółdzielczej?” 

 • 24 listopada

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Spotkanie Q&A z Panem Sławkiem Panek, Ekspertem w Zespole Relacji z Klientem Biznesowym BIG InfoMonitor w ramach Pierwszej Ligi Biznesu

 • 27 listopada

Szkolenie on-line KZBS: Ocena efektywności banku spółdzielczego

II termin szkolenia KZBS on-line Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce banku spółdzielczego jako wierzyciela

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

 • 28 listopada

Zgromadzenie Ogólne Sądu Polubownego KNF

 • 28-29 listopada

Dwudniowe szkolenie KZBS on-line Prawne zabezpieczenia wierzytelności

 • 30 listopada

II termin szkolenia KZBS on-line Podatek odroczony – warsztaty 2023

Spotkanie Grupy roboczej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) 

Posiedzenie Zarządu KZBS

Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót