Działalność KZBS w listopadzie

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.

4 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Raportowania w obszarze wymogów z tytułu ryzyka, pokrycia strat (NPE) oraz dużych ekspozycji (LE)”

5 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Ocena ryzyka kredytowego klientów prowadzących pełną księgowość”

8 listopada

 • Pismo KZBS do Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

9 listopada

 • Bank Spółdzielczy w Gnieźnie otrzymał od KZBS Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka z okazji jubileuszu 150-lecia

10 listopada

 • Udział w spotkaniu grupy roboczej BMR w sprawie syntetycznego LIBORu

15 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Udzielanie oraz monitorowanie kredytów w standardzie europejskim”
 • Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów dotyczące ustawy o obligacjach

17 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Restrukturyzacja zadłużenia w banku spółdzielczym”
 • Udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego (druk 551)
 • Pismo KZBS do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

18 listopada

 • Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej
 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Prowadzenie kampanii reklamowych na Facebooku wraz z podstawami Instagrama”

19 listopada

 • Szkolenie online KZBS pt.: „Wprowadzenie do tematyki ESG i zrównoważonego finansowania”

19-20 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „Prowadzenie kampanii reklamowych na Facebooku wraz z podstawami Instagrama”

23 listopada

 • Szkolenie KZBS on-line pt.: „JST jako kredytobiorca”

25 listopada

 • Konferencja KZBS pod patronatem NBP pt.: „Czy banki spółdzielcze stać na zmiany? Wewnętrzne bariery rozwoju sektora bankowości spółdzielczej”

25-26 listopada

 • XIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe pt. „Wyzwania współczesnych finansów – ryzyka, strategie, perspektywy” organizowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (udział KZBS w charakterze partnera wydarzenia)

29 listopada

 • Pismo KZBS do Komitetu Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z dnia 9 listopada 2021 r.

30 listopada

 • Posiedzenie Zarządu KZBS

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót