Działalność KZBS w czerwcu

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.

3 czerwca

 • Szkolenie KZBS on-line: Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, czyli PEP-y w praktycznym ujęciu

4 czerwca

 • Szkolenie KZBS on-line: Bank spółdzielczy jako dystrybutor ubezpieczeń spłaty kredytu a wejście w życie nowelizacji Rekomendacji U
 • Zgromadzenie Prezesów Banku BPS

5 czerwca

 • Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
 • Narodowa Grupa Robocza - spotkanie Zespołu prawnego
 • Spotkanie grupy roboczej ds. nowelizacji ustawy o bankach spółdzielczych

6 czerwca

 • Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej
 • Spotkanie przedstawicieli MF z przedstawicielami Global Forum OECD, dotycząca realizacji obowiązków przez instytucje finansowe w ramach Standardu CRS (Automatycznej Wymiany Informacji Podatkowych)
 • Dwudniowe szkolenie KZBS on-line: Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak
 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie warsztatowe Zespołu prawnego

7 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubrańcu
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie
 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie Zespołu prawnego

10 czerwca

 • XIV Europejski Kongres Finansowy w Sopocie

11 czerwca

 • Spotkanie NGR podczas Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Konferencja „AML Week”, Temat: Nowy sposób komunikacji pomiędzy GIIF a IO i JW
 • Szkolenie KZBS on-line: Monitoring zabezpieczeń spłaty kredytu - o ryzykach tkwiących w środkach bezpieczeństwa i granicach usprawiedliwionego interesu banku jako wierzyciela
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszynie (zakończenie pracy zawodowej Prezes Grażyny Wodzińskiej)

12 czerwca

 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie Zespołu prawnego
 • Szkolenie KZBS on-line: Wybrane problemy monitoringu ekspozycji kredytowych
 • Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w finale konkursów Programu TalentowiSKO
 • Konferencja poświęcona instrumentom finansowym w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
 • Szkolenie KZBS online dla przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dusznikach: Praktyczny aspekt ESG w banku spółdzielczym - szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

13 czerwca

 • Szkolenie on-line KZBS: Finansowanie deweloperów mieszkaniowych i ich projektów
 • Kawa z KZBS - „Spójne Przywództwo - by biznes osiągał wyniki, a ludzie odnajdywali poczucie sensu”
 • Szkolenie KZBS on-line LinkedIn od A do Z w bankowości
 • Spotkanie z EACB - Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, KZBS & Nina Schindler, EACB

14 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

17 czerwca

 • Szkolenie KZBS on-line: Samoocena i ocena adekwatności regulacji wewnętrznych rady nadzorczej i zarządu. Jak skutecznie spełnić wymagania Rekomendacji Z KNF – przydatne narzędzia i praktyki?
 • Spotkanie zorganizowane przez BIK - dot. prezentacji produkcyjnej wersji Platformy ESG BIK
 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie Zespołu prawnego

18 czerwca

 • Okolicznościowe spotkanie - zakończenie pracy zawodowej Pana Prezesa Tadeusza Krotoszyńskiego

19 czerwca

 • Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej
 • Wyjazdowe posiedzenie Komisji Senackiej Budżetu i Finansów Publicznych - znaczenie banków spółdzielczych w systemie finansowym państwa, a w szczególności ich rola w społeczności lokalnej i samorządowej
 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie Zespołu prawnego

20 czerwca

 • Szkolenie KZBS on-line: Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV oraz ICAAP)
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie
 • Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego (Stalowa Wola)
 • Narodowa Grupa Robocza - spotkanie Zespołu prawnego

21 czerwca

 • 53. zwyczajne Zgromadzenie Generalne EACB
 • Posiedzenie Zarządu KZBS
 • Spotkanie dot. zakończenia VI edycji Wyzwania Sportowego SGB oraz rozdania nagród

22 czerwca

 • Cykl szkoleń KZBS dla Warszawskiego Banku Spółdzielczego - Akademia ryzyka dla rady nadzorczej banku spółdzielczego

24 czerwca

 • Szkolenie KZBS on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym
 • Spotkanie Grupy roboczej przy KZBS ds. regulacyjnych
 • Narodowa Grupa Robocza – spotkanie Zespołu prawnego

25 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • Grupa robocza ds. bezpieczeństwa płatności
 • Szkolenie stacjonarne KZBS dla przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie pt. Nadużycia pracownicze wraz ze sposobami ich wykrywania i zapobiegania (pierwsza grupa przedstawicieli Banku)
 • Spółdzielcze spotkanie z okazji zmian w Zarządzie Banku i zakończenia pracy zawodowej Prezesa Władysława Dymka

26 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu
 • Gala ogłoszenia wyników konkursu TechnoBiznes 2024 oraz Najlepszy Bank 2024 r., jak również Bankowego Menadżera Roku 2023

27 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie 

28 czerwca

 • Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

 

Udostępnij artykuł:
« powrót