Dwudniowe szkolenie on-line: POLSKI ŁAD – omówienie najważniejszych zmian w nowych przepisach podatkowych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult, organizuje dwudniowe szkolenie on-line pt.: „POLSKI ŁAD – omówienie najważniejszych zmian w nowych przepisach podatkowych”, które odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości po szkoleniu, w ciągu 7 dni uczestnicy będą mieli możliwość mailowego kontaktu z Prowadzącym.

Cel szkolenia:

Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w Nowym Ładzie to pozwoli przygotować  wprowadzenie niezbędnych reorganizacji w swoich działach. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą o dodatkowych formach opodatkowania oraz jak zminimalizować ich konsekwencje. Na szkoleniu przedstawione zostaną nowe ulgi oraz zmiany do już obowiązujących ulg podatkowych.

Adresaci szkolenia:

Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz kadra zarządzająca.

PROGRAM SZKOLENIA:

·         Odliczenie składki zdrowotnej 

·         Wyższa kwota wolna od podatku 

·         Ulga podatkowa dla klasy średniej 

·         Amortyzacja składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego

·         Jednolite terminy rozliczeń 

·         Modyfikacja limitu II progu podatkowego 

·         Niższy udział kapitału wspólnika 

·         Nowy katalog zwolnień z PIT 

·         Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach 

·         Ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych 

·         Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego 

·         Składniki majątku otrzymane po likwidacji spółki 

·         Wspólne rozliczanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci 

·         Właściwość urzędu skarbowego

·         Wyższe koszty dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie 

·         Zmiany w ulgach: Ulga rehabilitacyjna

·         Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy 

·         Cienka kapitalizacja 

·         Doprecyzowanie rezydencji podatkowej 

·         Estoński CIT 

·         Podatek przychodowy/minimalny 

·         Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) 

·         Spółki holdingowe 

·         Świadczenia na rzecz wspólników 

·         Termin składania informacji o wspólnikach spółek jawnych 

·         Zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych 

·         Ulga konsolidacyjna, Ulga na IPO 

·         Amortyzacja nieruchomości 

·         Ceny transferowe 

·         Działania restrukturyzacyjne 

·         Exit tax 

·         Księgi i ewidencje 

·         Nielegalne zatrudnianie pracowników

·         Zagraniczne jednostki kontrolowane 

·         Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) 

·         Zmiany w ulgach: Ulga B+R 

·         Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę 

·         Ulga na prototyp, 

·         Ulga na ekspansję, 

·         Ulga na robotyzację, 

·         Ulga na innowacyjnych pracowników, 

·         Ulga na terminal 

·         Likwidacja opodatkowania kartą podatkową 

·         Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

·         Grupa VAT 

·         Opcja opodatkowania usług finansowych 

·         Prawo do WIS a porozumienie podatkowe

·         Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych 

·         Nowe wyłączenie z PCC

·         Tymczasowe zajęcie ruchomości

·         Nabycie sprawdzającego  

·         Porozumienie inwestycyjne

·         Zmiana limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami; 

·         Ustawa o prawach konsumenta

 

Szkolenie poprowadzi:

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie,  ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości,  inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

 

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 499 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 699 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót