Dane miesięczne sektora bankowego - listopad 2020

Na koniec listopada 2020 r. działalność prowadziło:

• 30 banków komercyjnych,
• 530 banków spółdzielczych,
• 35 oddziałów instytucji kredytowych.

Wynik finansowy netto na koniec listopada 2020 r. wyniósł 7,9 mld zł i był niższy o 6,6 mld zł (-45,5% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec listopada 2019 r.

Jednocześnie wynik miesięczny w listopadzie 2020 r. wyniósł 1,2 mld zł i był wyższy od wyniku z października 2020 r. o 0,4 mld zł.

Na koniec listopada 2020 r. 18 banków (7 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 7,7% udział w aktywach sektora*.

Pozostałe banki w sektorze* wykazały łącznie zysk w wysokości 8,7 mld zł.

Na koniec listopada 2020 r. udział banków ze stratą wynosił:
• 12,4% całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;
• 10,1% całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót